ПРОМЯНАТА НА ХОРАТА ПРОМЕНЯ СИСТЕМАТА!

Предприемачеството е начин на мислене и подход към живота,
колкото по-рано научите неговите похвати, толкова по-полезно ще Ви бъде наученото.

predpriemachestaka borsa bg

Eжегодно събитие, на което стратиращи предприемачи представят бизнес плановете си пред представители на финансиращи институции и фондове. 

b4bhub logo

Микрофонд, в който социално отговорни компании подпомагат начинаещи предприемачи, чрез стоки и услуги, необходими в началния етап на тяхната дйност.

 

Програма за овластяване на жените в отдалечени райони, чрез която насърчава баланса между професионалния и личния им живот.

logo 181x90Мултимедийна информационна, аналитична и образователна програма, която създава систематична информация в областта на корпоративната устойчивост и отговорност и приложението и в България.

Ние припознаваме Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН като сподлен обществен дневен ред за развитие и активно работим за тяхното постигане

sdg.jpg
ant.jpg

Проект: "Повишаване на предприемаческия капацитет - път към активно социално включване", Договор № BG05M9OP001-1.023-150-C01 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Начало на проекта: 19.06.2018; Край на проекта: 19.12.2019

За нас

Фондация „Каузи" е регистрирана на 26.10.2009 г, в София и определя за своя мисия "да работи за създаване на хармонично, устойчиво и взаимодействащо си гражданско и бизнес общество, което се ръководи от активни, конкурентноспособни, отговорни и достойни хора - граждани на България, Европа и Света."

Преди да бъдем предприемачи, журналисти, учители, инженери… сме преди всичко граждани.

Предлагаме обучение и консултации по:

Предприемачество

Писане на проекти

Дигитален маркетинг

Младежка тематика

Кариерно ориентиране

Гражданско образование

Професионално развитие

Социална интеграция

Младежка предприемаческа борса

Младежка предприемаческа борса 2017 ще се проведе на 30 септември. Ето защо фондация „Каузи” търси предприемчиви, смели, млади хора, които искат да реализират своя бизнес или социална идея. Ако искате да се включите, изпратете посочените документи на имейл: fondacia_kauzi@abv.bg, а ние ще се свържем с Вас. Прочетете повече и изтеглете документите!

За седемгодишната си работа фондация " Каузи" е организирала шест младежки предприемачески борси, като всяка от тях е била в рамките на различни проекти. По този начин фондацията се утвърди като активен партньор в насърчаването на младежкото предприемачество и изграждането на умения за стартиране на собствен бизнес у младите.

Първата борса се проведе през 2010 с подкрепата на Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" , през 2011 г. проектът беше финансиран от програма “Европа” на Столична община. Третото, четвъртото и пето издание се осъществяват в рамките на проект Младежки информационно-консултантски център "Каузи", финансиран от Национална програма за младежта (2011-2015).

През 2013 година се организирана и Международна младежка предприемаческа борса в рамките на прoект Y-CEENATRA, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

0
обучени в предприемачество млади хора и младежи с увреждания от България, Сърбия и Македония
0
млади хора, консултирани и подкрепени при започването на първа работа
0
евро, привлечени за подпомагане професионалното консултиране и предприемачеството
0
ученици и младежи, преминали през програми за младежко лидерство, финансова грамотност, доброволчество и управление на проекти

Партньори и донорски програми

Медийни партньори

agencia.bg.100.300.png
oie_1912821rrswhdbe.jpg

Партньори "Предприемаческа борса 2019"

69388918_372276616773409_3187988176090169344_n.jpg
selena_logo.jpg
b2b_media_logo_black_2013.png
enterprisebg.png
ngobg.png
csr.jpg
©2019 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси