Новини

20210729 160849 1Vizualizaciya
На 29 юли бе проведен семинар „Проблеми на интеркултурната образователна среда. Културни сходства“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината и представители на фондация „Каузи“ - София, ученици и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“ и заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа и отдел Социални дейности.

Проведеното събитие е част от цикълът семинари за родители и заинтересовани страни по проекта. Семинарите са насочени към набавянето на информация, допълнителни знания, полезни похвати, препоръки за родители и заинтересовани страни в процеса на работа с деца от различни етноси и култури.

Госпожа Николинка Генова и нейни колеги от общината присъстваха на събитието и представиха отново пред аудиторията целите и дейностите по проекта, както и очакваните резултати.

Представители на партньора по проекта фондация „Каузи“ от град София бяха Николай Георгиев и Сребрина Ефремова, заедно с участниците в семинара бяха изготвени правила за работа по време на събитието. Семинарът бе планиран с практическа насоченост и дейно участие на всички присъстващи.

Семинарът предостави възможност за дискусии и отговори на въпроси. Участниците имаха възможност да преговорят научената информация от предишните семинари и да набавят нова информация и знания.  Родителите и заинтересованите страни се включиха в две практически занимания. Първото практическо занимание беше наречено „Културен айсберг“, участниците имаха възможност да направят свой семеен културен айсберг и да го представят пред останалите участници. Айсбергът показва моделите на общуване, традициите, ролите и животът във всяко едно семейство. Това практическо занимание създаде възможност да бъде споделен ценен опит между участниците.

Второто практическо занимание включваше участие на всички присъстващи, на флипчарт бяха изброени приликите и разликите между два етноса и техните прилики. Целта на практическата задача беше да бъде откроено голямото количество прилики между етносите и че колкото и различни да са два етноса, те все пак притежават повече прилики помежду си.

През цялото време на провеждане на семинара беше представена презентация с основните понятия, определения и насоки.

Възникналите дискусии и неформални разговори през петте часа на събитието откроиха основните понятия и разбирания за това какво е мултикултурно образование, какви са културните прилики между етносите, как децата да бъдат включени в мултикултурна среда.

Семинарът продължи пет часа и включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

20210630 161359 1

VizualizaciyaНа 30-ти юни бе проведен семинар „Културни различия“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ - София, ученици и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“ и заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа, отдел Социални дейности и други.

Събитието беше продължение на организирания в предишния ден семинар на тема „Междукултурно образование в училище – въпроси и отговори“.

Госпожа Николинка Генова и нейни колеги от общината присъстваха на събитието и представиха отново пред аудиторията целите и дейностите по проекта, както и очакваните резултати.

Представители на партньора по проекта фондация „Каузи“ от град София бяха Николай Георгиев и Сребрина Ефремова, заедно с участниците в семинара бяха изготвени правила за работа по време на събитието. Семинарът бе планиран с практическа насоченост и дейно участие на всички присъстващи.

Поради практическата насоченост на семинара бе организиран брейнсторминг с участниците. Присъстващите имаха възможност да споделят мнението си и разбиранията си по темата за това какво е култура.

Възникналите дискусии и неформални разговори през петте часа на събитието откроиха основните понятия и разбирания за това какво е култура, какви са културните различия, как трябва да бъдат приемани те и какво означава етнос и етническа принадлежност.

Семинарът продължи пет часа и включваше и организиран храноден за участниците.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

20210629 161035VizualizaciyaНа 29-ти юни се проведе семинар „Междукултурното образование в училище – въпроси и отговори“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината, фондация „Каузи“, ученици и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“ и заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа, отдел Социални дейности и други.

Ръководителят на проекта госпожа Николинка Генова представи пред аудиторията проекта, целите и очакваните резултати. Всеки от присъстващите имаше възможността да представи себе си пред останалите присъстващи на събитието.

Г-жа Сребрина Ефремова от фондация „Каузи“ бе подготвила презентация насочена към стимулирането на участниците да се включат в дискусии по темата за мултикултурното образование в училище.

Присъстващите на семинара имаха възможност да дискутират проблемите свързани с мултикултурната среда в училище, какво би могло да се промени, за да могат да се провеждат ефективни занятия с учениците в мултикултурна среда.

Участниците обсъдиха кои са най-често срещаните стереотипи, които всеки среща в живота и работата си и които са свързани с мултикултурната среда и мултикултурното образование и възприятия.

Всеки участник имаше възможност да сподели мнението и препоръките си и да даде обратна връзка след проведеното събитие.

Събитието продължило пет астрономически часа с поставен фокус върху темата за мултикултурното образование в училище даде повод за неформални разговори по време на организирания за участниците храноден.

Участниците в срещата бяха поканени на семинар, провеждащ се на 30.06.2021 година на тема „Културни различия“.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

4.06.2021 година

Във връзка с изпълнение на проект Sustainable Global Objectives Applied by Local Youths (GOAL) финансиран от ЕС по програма Interreg-IPA CBC България – Сърбия с водещ партньор организация “Proactive“, фондация „Каузи“ търси изпълнител на услуги за oосигуряване на зали, транспорт, настаняване и кетъринг.

Краен срок за подаване на оферти: 11.06.2021 г.

Офертите се подават на ръка в офиса на фондация „Каузи“, по имейл или по пощата като важи датата на товарителницата.

Повече информация можете да намерите в тръжното досие.

Покана логистика

Форма за подаване на офертата

189153262 261696312404387 3070938525884326698 nГрад Варна e част от дванадесетте града, в които ще бъде представена инициативата „Лидери за ново начало“ и съпътстващите я дискусии и изложба.

Каним представители на местния бизнес, академията и гражданските организации на публична дискусия, която ще очертае локалните предизвикателства на предстоящия период на икономическо и социално възстановяване. Участниците ще обсъждат дошло ли е времето на устойчивото лидерство.

Представителите на местния бизнес ще обсъждат ролята на устойчивите лидери за изглаждане на устойчива и издръжлива икономическа система и възможно ли е израстване в бизнеса, без да бъде трансформиран.

Каним младите хора от местната общност на дискусия за предизвикателствата и за да получат пълна и обективна информация, както и здравословна доза критично мислене, които да подпомогнат осъзнатия им избор и активно включване на обществения живот на тяхната общност.

Младежи ще търсят актуални примери за устойчиво лидерство и как да ги разпознаем, последваме или възпитаме техните качества и у бъдещите поколения.

Книгата „Лидери за ново начало“  се фокусира върху новото лидерство, така нужно за бизнеса, организациите и цялото общество. В нея са поместени 28 примера за съвременни лидери и носители на промяната от цял свят. Достъпна е на български и английски език.

Изложбата „Новите лидери“ включва портрети на вдъхновяващи личности от нашето съвремие, които проправят нови пътища. В изложбата са представени световни и родни лидери от различни области на обществения живот, науката, изкуството, спорта и хора от различен етнос и култура.

Срещата е част от дългосрочната инициатива "Лидери за ново начало" на фондация "Каузи".

Домакин на събитията в град Варна е Икономически университет.

Събитието е безплатно!

Начало на събитието 3 юни /четвъртък/ от 13:30 часа

  • Дискусия с бизнеса „Възможно ли е ново начало“ – 10:30 часа, събитието е достъпно ТУК
  • Младежка дискусия „Кои са устойчивите лидери“ – 13:30 часа, събитието е достъпно ТУК

188325431 261692475738104 452255174614551531 nГрад Бургас e част от дванадесетте града, в които ще бъде представена инициативата „Лидери за ново начало“ и съпътстващите я дискусии и изложба.

Каним представители на местния бизнес, академията и гражданските организации на публична дискусия, която ще очертае локалните предизвикателства на предстоящия период на икономическо и социално възстановяване. Участниците ще обсъждат дошло ли е времето на устойчивото лидерство.Представителите на местния бизнес ще обсъждат ролята на устойчивите лидери за изглаждане на устойчива и издръжлива икономическа система и възможно ли е израстване в бизнеса, без да бъде трансформиран.

Каним младите хора от местната общност на дискусия за предизвикателствата и за да получат пълна и обективна информация, както и здравословна доза критично мислене, които да подпомогнат осъзнатия им избор и активно включване на обществения живот на тяхната общност.Младежи ще търсят актуални примери за устойчиво лидерство и как да ги разпознаем, последваме или възпитаме техните качества и у бъдещите поколения.

Книгата „Лидери за ново начало“  се фокусира върху новото лидерство, така нужно за бизнеса, организациите и цялото общество. В нея са поместени 28 примера за съвременни лидери и носители на промяната от цял свят. Достъпна е на български и английски език.

Изложбата „Новите лидери“ включва портрети на вдъхновяващи личности от нашето съвремие, които проправят нови пътища. В изложбата са представени световни и родни лидери от различни области на обществения живот, науката, изкуството, спорта и хора от различен етнос и култура.

Срещата е част от дългосрочната инициатива "Лидери за ново начало" на фондация "Каузи".

Домакин на събитията в град Бургас е „Бургаски свободен университет“.

Събитието е безплатно!

Начало на събитието 2 юни /сряда/ от 10:30 часа

  • Младежка дискусия „Кои са устойчивите лидери“ – 10:30 часа, събитието е достъпно ТУК
  • Дискусия с бизнеса „Възможно ли е ново начало“ – 14:00 часа, събитието е достъпно ТУК

TITAN ETIKAКато отговорна към служителите, клиентите и околната среда компания, Титан Златна Панега е внедрила етична платформа за служители. Платформата създава възможност за прилагането на политики за сигнализиране по въпроси относно човешките правата, безопасността при работа, околната среда и корупцията. Политиката за сигнализиране е интегрирана в прозрачността на компанията, провежданите вътрешни и външни политики и подпомага популяризирането на ценностите и принципите на Титан.

„Златна Панега цимент” АД е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията има бетонови възли в три от най-големите градове, като планира бъдещо разширение, работи върху разкриване на нови кариери за чакъл и пясък. Успехът се дължи на използването на най-добрата съществуваща производствена технология и ноу-хау. Дейността на „Златна Панега цимент АД” допринася към подобряването на стандарта на живот в региона, същевременно подкрепяйки социални и културни дейности, както и опазването на околната среда.

Видеото с добра практика е достъпно в канала на CSR Advice Box в YouTube - ТУК.

Цялото проучване на "State of CSR in Bulgaria"2020, добрите практики, изводите и акцентите от него могат да бъдат открити - ТУК.

TITAN UstoichivostВодещият производител на висококачествен цимент Титан Златна Панега е една от социално отговорните компании, представящи своите добри практики в поредицата от видеа, част от “State of CSR in Bulgaria”. Работата на Титан е насочена към положително въздействие върху местните общности, младите хора и служителите. Инвестира в опазването на околната среда, включително водните ресурси и речни хабитати. Отговорното отношение към общността включва изграждането на множество локални партньорства – училища, неправителствени организации и еколози.

Групата Титан работи в България повече от 10 години, като е инвестирала в модернизации над 130 млн евро.

„Златна Панега цимент” АД е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията има бетонови възли в три от най-големите градове, като планира бъдещо разширение, работи върху разкриване на нови кариери за чакъл и пясък. Успехът се дължи на използването на най-добрата съществуваща производствена технология и ноу-хау. Дейността на „Златна Панега цимент АД” допринася към подобряването на стандарта на живот в региона, същевременно подкрепяйки социални и културни дейности, както и опазването на околната среда.

Видеото с добра практика е достъпно в канала на CSR Advice Box в YouTube - ТУК.

Цялото проучване на "State of CSR in Bulgaria"2020, добрите практики, изводите и акцентите от него могат да бъдат открити - ТУК.

183040417 250782873495731 8218332573012225833 nЗаповядайте на практическо обучение Устойчиво лидерство на 4 юни от 9:00 часа в "The Social Teahouse", град Варна, ул. "Преслав" 53.

За кого е подходящ семинарът?

За мениджъри с намерение за растеж
За представители на НПО сектора
За студенти
За хора с желание за личностно развитие
За предприемачи с визия за бъдещето
В рамките на семинара ще се запознаете с най-новите международни теории за бизнес лидерството според водещи глобални центрове като университетите Кеймбридж, Харвард и Станфорд. В детайли ще разгледаме основните характеристики, между които системно мислене, вдъхновяваща визия, емоционална интелигентност и други, както и вдъхновяващи примери на устойчиви лидери от бизнеса, гражданския сектор и академията.

Максимален брой участници: 10 души

Цена при записване за присъствено обучение: 280 лв.

Таксата включва кафе-паузи, обяд, сертификат.

Цена при записване за онлайн присъствие: 250 лева

Всеки участник получава сертификат за дарение в подкрепа на проекта "Лидери за ново начало".

Регистрацията се счита за валидна след платена такса. Регистрирайте се, чрез попълване на формата достъпна ТУК.

Информация за събитието е достъпна и във Facebook - ТУК.

Общинска банка АД
IBAN: BG78 SOMB 9130 1057 8018 01
BIC: SOMB BGSF
Фондация "Каузи"
Основание: дарение по проект "Лидери за ново начало"

Лице за контакт:
Биляна Камбурова, 0876 247 334, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Водещи
Жюстин Томс
Д-р Жюстин Томс е онлайн предприемач, създател на една от първите български уеб агенции Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън (www.abcbg.com). Автор е на 12 книги по онлайн маркетинг и успешно присъствие в Интернет, множество статии и анализи по темата за дигиталното. Преподава от години в НБУ и SoftUni.

Марина Стефанова
Д-р Марина Стефанова е експерт по корпоративната социална отговорност, консултант към UNICEF и UNIDO, председател на Българска асоциация на КСО специалистите, създател на CSR AdviceBox Series (www.csrab.com/bg/) и ентусиаст, търсещ нови начини за популяризиране на устойчивостта в ежедневието ни.

6 1В рамките на събитието бе представена книгата „Лидери за ново начало“ и изложбата „Новите лидери“

Представители на бизнеса, обществения живот и студенти се събраха на среща дискусия във Висшето училище по сигурност и икономика, за да обсъдят темата „Възможно ли е ново начало“. Поводът за срещата беше представянето на книгата „Лидери за ново начало“ и изложбата „Новите лидери“ на д-р Марина Стефанова, д-р Жюстин Томс, Джейн Муита и Естер Гомбаш.

На събитието присъства зам.-ректорът на ВУСИ доц. д-р Людмила Дикова, председателят на Настоятелството г-жа Олга Манолова, ръководителят на магистърска програма „Управление на човешките ресурси“ и обществен посредник на община Благоевград доц. д-р Валентин Василев. Гости на срещата бяха представители на Студентския съвет към ВУСИ, общественици, представители на бизнеса и академичната общност.

Темата за лидерството и дискусията „Възможно ли е ново начало“, особено в контекста на условията на световна криза, в която живеем, предизвикаха емоционален разговор, в който всички присъстващи се обединиха около идеята, че качествата на добрия лидер са неизчерпаеми и те постоянно се изменят спрямо изискванията на заобикалящата ни среда.

Участие в дискусията взе и господин Мирослав Беляшки – началник на отдел „Канцелария на кмета и протокол“ в община Пловдив и възпитаник на ВУСИ. Той беше категоричен, че висшето училище е отличен пример за лидерство и последователност още от самото си създаване и успешно подготвените млади хора, които завършват тук, са доказателството за това.

Зад книгата „Лидери за ново начало“ всъщност стои неуморен труд, много прочетени книги и направени проучвания, за да могат днес авторките да се похвалят със своето творение. „Ние искаме непрестанно да увеличаваме списъка с доказани лидери в България и вярваме, че именно подобни срещи са добър начин да ги открием“, коментира д-р Марина Стефанова.
„Лидерството се възпитава, то се научава и за нас е много ценно да изградим у нашите студенти усет към това какво значи да бъдеш добър лидер. Непрестанно им даваме възможността да генерират идеи, сами да посочват пътя, по който искат да вървят в академичната среда, и съм убедена, че именно този подход е част от успеха на възпитаниците на ВУСИ след завършването им“
, коментира зам.-ректорът на ВУСИ доц. д-р Людмила Дикова.

В рамките на срещата бе анонсирана идеята за откриване на Академия за лидери във ВУСИ, към която още отсега проявиха интерес наши и чуждестранни университети

Страница 1 от 12

©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси