Новини

Копие на Копие на Team Building Online Course Poster 15.907 x 4 см 1920 x 1080 px 1Фондация "Каузи" организира заключителна конференция по проект "Партньорство за насърчаване на младежкото социално предприемачество".
 
Конференцията ще се състои на 24 октомври /вторник/ от 10:00 часа в зала 2 на Sopharma Business Towers.
 
На събитието ще бъдат представени резултатите от изпълнение на проект PESYSE от партньорите от България, Сърбия, Гърция и Португалия.
Събитието е двупанелно, като в първи панел ще бъде представена обучителната платформа създадена по проекта и резултатите от проведените във всяка страна предприемачески борси и представени предприемачески идеи.
 
Втори панел ще се фокусира върху въздействието на социалните бизнеси, начините за финансиране и устойчивост. Ще бъдат представени добри примери на социални предприемачи.
 
Събитието е двуезично - български и английски език и ще бъде осигурен превод.
 
Участието е безплатно, но с предварителна регистрация ТУК.
 
Местата за участие са ограничени до запълване капацитета на залата. Всеки регистрирал се ще получи имейл за потвърждение на участието си в конференцията.
 
Регистрацията на място започва в 9:30 часа
 
Очакваме ви!

Diskusiya zeleni profesiiБроени дни след началото на новата учебна година фондация „Каузи“ организира дискусия на тема „Зелени професии и зелени умения – модерни и перспективни“.

Дискусията има за цел да събере идеи, полезни практики и да бъде споделена информация за бъдещето на зелените професии и нужните умения на бъдещите специалисти в тези сфери.

Дискусията дава началото на серията събития посветени на зелените професии и зелените умения и е част от проект "Професиите, които ще спасят света. Темата на дискусионната среща е с фокус възможностите за развитие на зелените професии, необходимите умения за практикуване на професиите и възможностите за бъдещо развитие. На събитието ще бъде споделена повече информация и за за първата национална програма за обучение на специалисти по устойчиво управление.  

 

 

 

Тема: Дискусия „Зелени професии и зелени умения – модерни и перспективни“

Дата: 25 септември 2023 г.

Час: 10:00 часа

Място: Стопански факултет на СУ, зала 401

Събитието е безплатно, но с предварителна регистрация ТУК.

Предстоящи събития:

28.09.2023, 11:00 ч., Семинар: "Кръгова и зелена икономика - мисия възможна"

28.09.2023, 15:00 ч.,  Семинар: "Професии на бъдещето и екологична устойчивост" 

29.09.2023, 09:00 ч., Работилница: "Устойчиви работни места и устойчива градска среда"

29.09.2023, 12:00 ч.,  Работилница: "Ефективност на ресурсите, конкурентоспособност и нисковъглеродна икономика"

 

logo pr evropa

 

Проект „Професиите, които ще спасят света“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община по програма Европа 2023 от фондация „Каузи“ в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Картина1Част от информационната кампанията насочена към широката общественост по проект „Професиите, които ще спасят света“ по програма "Европа" 2023 на Столична община е създаването на информационен видеоклип.

Видео съдържанието е насочено към популяризиране на проекта и дейностите сред широката общественост и дава базова информация за проекта, добрата практика и създадената онлайн платформа - https://greenjobscareer.eu/.

Видеото засяга темите за изменението на климата, отговаря на въпросите „Какво са зелените работни места?“, „С какво са полезни зелените професии" и "Какво са зелени умения на работното място?“. Клипът представя партньорите и програмата по проекта и възможностите за достъп до информационни и обучителни материали по темата в създадения за целта онлайн портал.

Видеото може да гледате тук: https://www.youtube.com/watch?v=kFK5WVgtm84&t=19s

 

 

 

 

logo pr evropaПроект „Професиите, които ще спасят света“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община по програма Европа 2023 от фондация „Каузи“ в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Проект “Професиите, които ще спасят света“ цели да надгради постигнатото и да допълни механизма за взаимодействие между образователна институция, граждани и граждански организации на местно ниво. С изпълнението на проекта ще се създаде възможност за среща между ученици, студенти, учители, преподаващи природни и точни науки, от училища в столицата с представители на академичната институция и практици, които да ги запознаят с нуждите за развитие на зелена икономика и развитието на умения за заемането на зелени професии. Учениците и учителите ще участват в дискусии и работилници по темата за зелена икономика. Ще бъде създадена възможност за младите хора да направят следващата стъпка към по-устойчиво бъдеще.
Модел на добрата практика е „Хъб за зелени кариери“ на Обединеното кралство, според тази добра практика информираността относно зелените умения, зелените работни места и зелената икономика създават възможност младите хора да бъдат част от решението за изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, кризата с пластмасовите отпадъци и други екологични предизвикателства.

Проектът се финансира по Програма „Европа“ 2023 на Столична община. Водеща организация е фондация „Каузи“ и изпълнява проекта в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • Създаване на наръчник-обучителна програма „Зелена кариера“ насочен към широката общественост, институции, граждани, бизнес и др.;
 • Въвеждане на добра практика за взаимодействие между местната власт, гражданския сектор и образователни институции за подобряване на качеството на живот в столицата чрез обучение и информационна кампания;
 • Повишаване на обществената ангажираност за възможностите за кариерно включване и ограничаване на вредните емисии, активиране на гражданите за активни действия в тази насока чрез създаване на чувствителност по темата;
 • Повишаване на знанията относно устойчивостта и зелената икономика;
 • Развитие на „зелени“ умения и компетентности;
 • Възможности за работа и създаване на връзки между младежи, работодатели, преподаватели;
 • Създаване на информационен портал, запознаващ със зелените индустрии и професии като възможен перспективен кариерен път – връзка между работодатели, преподаватели и младежи.

 

logo pr evropaПроект „Професиите, които ще спасят света" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2023 от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ "Св. Климент Охридски"

На 16 май 2023 г. в Interpred-WTC, София, на конференцията "Корпоративна социална отговорност 2023: Преход към устойчиви бизнес модели" фондация „Каузи“ представи международно проучване по проект за изследване на социалното въздействие. Конференцията бе организирана от списание Enterprise и с подкрепата на мултимедийната информационно-аналитична програма на фондация „Каузи“ – CSR Advice Box. Проучването е част от проект S.I.M.P.L.E. и е осъществено от ноември 2022 г. до април 2023 г. Шест български компании от индустриите производство и храна и напитки взеха участие в попълването на въпросниците.
Според резултатите от проучването повечето български компании ясно посочват КСО целите си в своята мисия, но нямат отделен бюджет за това и не използват и докладват спрямо световните КСО стандарти. Чуждестранните компании имат предимство при писмената КСО политика и наличието на мениджър, който да отговаря за КСО дейностите.
За всички компании, обхванати от проучването, здравето и безопасността на служителите им е основен приоритет. Чуждестранните компании проследяват повече устойчивостта по веригата на доставки в сравнение с българските, сочат още данните.

346886600 1353115665240363 2785607183769215334 n

768x432

На 18 и 19 май се проведе заключителната конференция във Венеция по проект S.I.M.P.L.E. - Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment изпълняван по програма Еразъм +.
Заключителното събитие бе с поставен фокус върху готовността на бизнеса в Италия, Испания, Словения, Гърция и България за внедряване на стандарта B Corp. Екипът на фондация „Каузи“ представи работата си по създаването на план за действие насочен към МСП и съдържащ насоки за подобряване на устойчивостта и социалното въздействие.

Повече за проект S.I.M.P.L.E., създадените отворени обучителни и геймифицирани ресурси може да научите тук: https://www.thesimpleproject.eu/ 

По време на събитието бяха представени и резултатите от първото по рода си проучване в България за готовността на компаниите да прилагат международния стандарт B Corp. Готови ли са компаниите за B Corp сертифициране? Разберете повече във видеото ТУК.

Партньори по проекта са: ISRE - Италия, CCIB-Испания, PIMEC-Испания, CPU - Словения, KAUZI FOUNDATION - България, PHANTEION-Гърция, PRISM-Италия

348365307 1265392574183531 2270289009515925143 n

348579140 1438386783622107 5646555028016666708 n

Проект SIMPLE - пътищата към устойчивост, устойчивите бизнес модели и методологии за измерване на въздействието, които отчитат специфичните характеристики на МСП, надграждайки добрите бизнес практики на национално, европейско и международно ниво. SIMPLE е иновативен проект по програма Еразъм+, който има за цел да идентифицира уменията, необходими за установяване на устойчивите пътища за трансформация на МСП.
 
IO3 - ПЛАН ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Партньорите по проект SIMPLE са във финалната фаза на разработването и реализацията на всички цели на проекта. Сред основните цели на партньорството беше съвместно разработване и стандартизиране на методи и инструменти за измерване и управление на социалното въздействие в МСП, за да се създаде възможност за моментна снимка на планираните цели за социални иновации и да се изготви план за действие, който да насочва компаниите при проектирането на техния бизнес модел, като ориентира целите и методите си към логиката на B-Corp и Benefit Company.
 
По-специално, IO3 беше разделен на 3 основни дейности:
 
 • АНАЛИЗ: Започвайки от анализ на добрите практики на МСП, партньорите идентифицираха успешните фактори и възможността на тяхното имплементиране, за да дефинират и тестват бизнес модели, структурирани според логиката на B-Corp и Benefit Company.
 • РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ: партньорите са разработили модел на План за действие. Моделът използва съществуващи системи за сертифициране (B-Corp) и подходи, за да направи въздействието върху околната среда и обществото толкова измеримо, колкото и икономическото представяне, и по този начин сравнимо с това на други компании.SIMPLE verticale
 • ТЕСТВАНЕ С МСП: Партньорите създадоха възможности за подкрепа на МСП с цел да предоставят на компаниите насоки за подобряване на устойчивостта им и социалното им въздействие.
 
Искате ли да научите повече за проект SIMPLE?
 
Партньори по проекта са: ISRE - Италия, CCIB- Испания, PIMEC - Испания, CPU - Словения, KAUZI FOUNDATION - България, PHANTEION - Гърция, PRISM - Италия

На 18 и 19 май ще се проведе финална конференция по иновативен проект S.I.M.P.L.E. - Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment по програма Еразъм+. Проектът цели да идентифицира уменията необходими за трансформация на МСП. Фокус на проекта е поставен върху пътищата за устойчивост, създаването на бизнес модели и методологии за измерване на социалното въздействие отчитащи специфичните характеристики на МСП. Цел на проекта е създаването на модел за идентифициране и прилагане на добри бизнес практики на национално, европейско и международно ниво.

Събитието ще се проведе в централата на водещата организация - ISRE, в Местре, Италия.

Партньорите ще се срещнат, за да обсъдят и представят пред заинтересовани страни последните изпълнени дейности и постигнатите успешни резултати от от проекта.

Проектът, ръководен от ISRE, включва участието на CCIB, CPU, PIMEC, KAUZI, PANTEION, PRISM.

Искате ли да научите повече за проект SIMPLE?
Посетете: www.thesimpleproject.eu

Повече за партньорите на фондация "Кaузи" по проект S.I.M.P.L.E.:

ISREI.S.R.E. Салезиански международен висш институт за образователни изследвания - ИТАЛИЯ
Мисията на I.S.R.E.е да насърчава изучаването, изследването и документирането, ориентирането и експериментирането с образователни и обучителни дейности, като същевременно допринася за културния растеж на територията, включително подкрепяне на социалната солидарност според християнските ценности.
I.S.R.E притежава 3 основни области на работа:
Значими партньорски проекти на местно, национално и международно ниво; Научни изследвания; Обучителни дейности.

 

CamaraТърговска камара Италия– Барселона – ИСПАНИЯ
Италианската търговска камара в Барселона е испанска организация с нестопанска цел на промишлени и търговски предприятия, професионалисти и търговци, които желаят да работят активно за развитието на икономическите отношения в Европа, особено между Италия и Испания.Камарата насърчава и подкрепя различните фази на процеса на интернационализация, като предоставя търговска помощ на испански, европейски и италиански компании чрез своите големи международни мрежи.

 

pimecPIMEC организация на малките и средни компании от Каталуния - ИСПАНИЯ
PIMEC е най-важната работодателска организация, която представлява и подкрепя интересите на микро, малки и средни предприятия (МСП) и самостоятелно заетите лица в Каталуния.PIMEC наброява над 100 000 МСП, като е най-голямата асоциация на МСП в Испания.Участва в 300 съвета на директорите и работни комисии с най-представителните публични администрации и социални агенти.

 

 

 

logo prism 200x100 bwPRISM CONSULTING SRL – ИТАЛИЯ
PRISM Consulting S.r.l.произвежда продукти и предоставя услуги, способни да: повишат ефективността и конкурентоспособността на организациите;стимулират икономическия растеж и растежа на заетостта;подкрепят иновациите, интернационализацията и транснационалното сътрудничество;насърчават развитието на уменията на човешките ресурси;осигуряват лесен достъп до комуникационни и информационни инструменти.

 

cpu gzs logo daljsiЦентър за бизнес обучения към Търговско промишлена камара - СЛОВЕНИЯ
Мисията на Словенската търговско-промишлена камара – Институт за бизнес обучение (CPU) е да предостави на компаниите качествени, съвременни и приложими знания, обогатени с международен опит и примери за добри практики.CPU е обучителен център, който притежава традиция и значителен опит в разработването, организирането и провеждането на професионални и технически семинари, курсове за обучение, семинари, краткосрочни и дългосрочни курсове и други събития, които отговарят на нуждите на техните клиенти.

 

logo greeceУниверситет по социални и политически науки Пантеон - ГЪРЦИЯ
Университетът за социални и политически науки Пантеон (PANTEION) има честта да бъде най-старият университет по социални и политически науки в Гърция, основан през 1927 г., с голям принос за популяризирането и развитието на социалните и политически науки в Гърция.Това е една от водещите академични общности в Гърция, със съответната репутация, особено в областта на конституционното, административното и международното право, международните отношения, икономиката, социологията, политическите науки, психологията и изследванията на медиите.

Партньорите по проект Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment създадоха информационен видеоклип на тема корпоративна социална отговорност, устойчиви и екологични продукти и устойчиво развитие на МСП. Видеото представя устойчивостта в страните Италия, Словения, България, Гърция и Испания.
Видеоклипът е заснет по време на партньорска среща проведена във Венция, Италия и има вградени субтитри на английски език.
Проект S.I.M.P.L.E. (Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment), KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT n° 2020-1-IT01-KA202-008523, в който фондация „Каузи“ е партньор, цели да идентифицира устойчивите пътища, бизнес модели и методологии за измерване на социалното въздействие, които да бъдат ползвани от малки и средни предприятия като добри практики на национално, европейско и международно ниво. 
Проектът е финансиран от програмата Еразъм+. Координатор е италианската организация ISRE, а партньори са Италианската търговска камара в Барселона, PIMEC – каталунска застъпническа организация, която работи за интересите на микро и малки предприятия и самонаети лица, Търговската камара на Словения, Prism Consulting от Италия и Университета за социални и политически науки Panteion в Атина.
 

В рамките на двугодишния се създадоха:Info Video Simple

 • Програма за обучение за устойчивост и корпоративни социални иновации (IO1), която е съобразена с текущите нужди и моментното състояние във всички участващи страни;
 • Интерактивни и игрови (геймифицирани) отворени образователни ресурси (IO2), насърчаващи използването на нови технологии за повишаване на капацитета на организациите чрез включване на игрови методи и създаването на интерактивен игрови образователен ресурс;
 • Разработени методи и инструменти за измерване на соцвиалното въздействие (IO3), стандартизирани методи и инструменти за измерване на социалното въздействие в малки и средни социални предприятия.
Може да научите повече за проект SIMPLE на: https://www.thesimpleproject.eu/
 
Разберете повече за предизвикателствата пред МСП свързани с КСО във видеото - достъпно ТУК.

В изпълнение на проект „Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване“ който цели да запознае младежи и заинтересовани страни с връзката между климатичните промени, въглеродната грамотност и зелените професии бяха проведени обучения, дискусии и работилници по темата за опазване на околната среда.

Обученията бяха проведени на 4 и 5 април, а дискусията и работилницата на 6 и 7 април 2023 година.


Основна цел на проекта е да повиши знанията и уменията за опазване на околната среда и устойчиво потребление чрез въглеродно ограмотяване на ученици, прилагане на иновативна методика за екологично образование и представянето ѝ на учители от училища в и извън София.
Проектът популяризира движението #ClimateOfChange и набира подкрепа за петицията „Климат за промяна“.


📝📝Петицията може да бъде подписана тук - https://bepf-bg.org/sign-the-petition/

 

viber изображение 2023 04 06 09 31 06 686      

 

 

 

 

 

 

337920568 1461128508028270 4547288615939398875 n 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Всички публикации са изготвени от фондация "Каузи" по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проект “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия по програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността). Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на фондация "Каузи" и не отразява задължително позицията на Европейската комисия и на фондация „ЕкоОбщност“.

4 logos

Страница 1 от 24

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси