Новини

07 10 1VizualizaciyaНа 7 октомври бе проведена родителска среща „Моят герой“. Родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

Родителската среща беше фокусирана върху връзката на бащите с децата и какъв ефект имат честите общите занимания. По време на родителската среща беше обърнато внимание на значението на четенето, като общо занимание между родители и деца. Дискутира се значението на изграждане на читателския интерес в родителите.  

Общите занимания между деца и бащи  могат да включват както време прекарвано заедно на вън, така и време прекарвано у дома в гледане на филми, четене на книги, слушане на музика. Обсъди се въпросът за примерите, които дават родителите на децата и значението, което имат добрите примери върху изграждането на личността на децата спрямо личния пример на родителите. Когато родителите дават добри примери – извършват добри дела, не хвърлят отпадъци по улиците, отзивчиви са и помагат на околните и други, то децата растат в добра семейна среда и следват добрите родителски примери.

Беше дискутирана ролята на бащата и как той е необходим физически, и емоционално, за да дава, от една страна, морална подкрепа на майката, но и да бъде опора на нейния авторитет пред детето, когато тя въвежда ред и ясни правила. Децата формират идеала си за баща, мъж, съпруг, въз основа на това, което виждат или мислят, че виждат, когато погледнат баща си. В очите на всяко дете неговият баща е герой.

Родителите дадоха собствени примери, както и споделиха опит помежду си.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

06 10 2Vizualizaciya

6 октомври 2021 година

„Разкажи ми история“ беше темата на родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха родители и ученици, както  и представители на фондация „Каузи“ – София.

Родителската среща започна с представяне на участниците в нея, тя беше насочена с усвояване на полезни умения за работа между родителите и децата. На участниците бяха посочени начините за ангажиране на децата и развитие на уменията им да разказват и да разберат връзката между причина  и следствие.

Родителите упражняваха своите умения за съставяне на истории и как да мотивират децата да съставят собствени такива, което би подобрило въображението и ораторските умения. Родителите научиха, че чрез разказването на истории децата могат да изразят себе си, да свързва мислите си и да не са хаотични, да разказва истории. Те имаха възможност да научат за различни въпроси, които могат да провокират децата да участват с интерес в заниманието, например: „На каква тема е историята?“, „Защо тази история е важна за теб?“, „Какво може да се направи (при възникване на определена ситуация)?“. По този начин децата могат да се научат да вземат информирани решения в определени ситуации.

Родителите научиха, че имат съмнения, че се случа нещо с децата им могат да ги провокират, чрез разказването на история да споделят проблемите си и по този начин да намерят решения.

Бяха разгледани видовете интелигентност, като родителите биха могли да използват наученото, когато упражняват практически с децата си всичко научено по време на родителската среща. Всеки от участващите родители имаше възможност да попълни въпросник засягащ видовете интелигентност при детето му, което ще даде насоки за следващи упражнения в домашна среда.

Родителите получиха полезни насоки за развитие на талантите на децата.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

06 10 1Vizualizaciya

6 октомври 2021 година

.„Дървото на живота“ беше темата на родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“. Родителската среща започна с представяне на родителите участващи в нея с цел опознаването им. Бяха определени правилата на работа по време на провеждането им. На родителите бяха раздадени въпросници „Аз като родител“ съдържащи въпроси свързани с връзките между родителите и децата им, както и въпроси засягащи семейните ценности и връзките между членовете на семейството. Попълването на въпросниците имаше за цел родителите да опознаят моделите на семейните връзки в различните семейства и да обменят опит. Чрез практическата задача родителите имаха възможност да видят приликите и разликите между различните смеейства и да обсъдят добрите примери свързани с живота в семействата. 

В събитието участваха родители и ученици, както  и представители на фондация „Каузи“ – София.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

VizualizaciyaНа 6 и 7 октомври ще бъдат проведени родителски срещи в „НЧ Отец Паисий“ град Полски Тръмбеш. Родителските срещи ще бъдат с практическа насоченост. Ще бъдат разгледани темите за развитието на децата и каква помощ могат да окажат родителите, за да насочат децата към правилните избори, ще бъдат разгледани начините за развитие на въображението на децата и ораторските им умения, както и участието на бащите във възпитанието на децата и влиянието на семейните празници върху формиране на ценностната система.

Родителите ще могат да споделят собствен опит, да разкажат повече за практиките в различните семейства, както и да опознаят останалите участващи в родителската среща.

Събитията ще предоставят възможност за придобиване на нови умения в родителите, както и ще ги запознаят с обучителни практически дейности, които да бъдат прилагани в домашни условия, за да бъдат упражнявани с децата в домашна среда.

Roditelska sreshta Moyat Geroi

Roditelska sreshta Semeini Praznici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roditelska sreshta Durvoto na jivota 1 4 klas

Roditelska sreshta Razkaji mi istoriya

 

 

 

 

   

 

 

  

 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

20210930 154921

SUKauziФондация "Каузи" и Центъра за образователни услуги към Стопанския факултетСофийски университет "Св. Климент Охридски" организираха двудневна младежка лидерска академия, която се проведе в периода 29-30 септември 2021 г.

Програмата на академията беше насочена към мотивирани младежи, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на устойчивото лидерство, доброволчеството и гражданското участие.

11 младежи на възраст от 16 до 29 години от цялата страна,  имаха възможност да се запознаят с актуални подходи за лидерство на най-престижните университети в света (Cambridge, Stanford и Harvard) и разискаха характеристиките на онези изключителни личности, които са имали далновидност, решителност и емпатия да преобразят своите организации и общества. Участниците в академията бяха избрани след кандидатстване, според мотивите им за участие в академията.

Те изпробваха инструменти като емоционална интелигентност, интердисциплинарно мислене, дългосрочно планиране, подривни иновации, социално включване, водене чрез ценности и обсъждаха ролята на младежите в създаването на устойчиво бъдеще. Участниците имаха възможност да придобият практически умения за лидерско поведение и комуникация.

Академията се проведе с основната подкрепа на Посолството на Франция.

Програмата включваше следните компоненти:

 • Предизвикателства на нашето време – технологични, екологични, здравни и политически
 • Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и гражданското участие
 • Разпознаване и развитие на лидерски качества за устойчиво развитие
 • Комуникационни техники за устойчиви лидери

За двата дни на академията за участниците бяха осигурени напитки с любезното съдействие на Девин ЕАД

Първият ден на академията се проведе в Стопански факултет на СУ „Цв. Климент Охридски“, участниците представиха себе си и успяха да се запознаят с основните теми на академията. Лекторите д-р Марина Стефанова и д-р Жюстин Томс бяха организирали заниманията за участниците с фокус върху екипна работа и разрешаването на практически казуси.

Вторият ден на академията  беше проведен във Френски културен институт. Участниците имаха възможност да участват в практически занимания, както и да дискутират върху възможността за дизайн на устойчивите организации. През вторият ден на провеждане на академията беше организирано и връчването на сертификатите за участие на младежите кандидатствали в академията.

Сертификатите бяха връчени от Пиер Колио - Съветник по сътрудничеството и културната дейност и Директор на Френски културен институт.

Frensko Posolstvo

 

 

 

 

 

IMG 6559

20210929 100451

243424635 2752086295088847 7629992143189555200 nОнлайн дискусия на тема „Корпоративна прозрачност“ организираха фондация „Каузи“  и Германо-Българската индустриално-търговска камара на 28 септември

Целта на събитието беше насочено към повишаване на обществената чувствителност към проблемите на почтеността, прозрачността и отчетността в работата на българските компании. Чрез ежегоден мониторинг, обмяна на опит и трансфер на ноу-хау от водещи компании второто за България проучване показа напредъкът на компаниите по отношение на устойчивото им отчитане. 

Основна тема на събитието беше представянето на резултатите от второто за България проучване на състоянието на нефинансовото отчитане на българските компании в изпълнение на европейската директива за оповестяване на нефинансова информация. 

Компаниите Титан България  и Кауфланд България се включиха във второто издание на проучването със свои добри практики. 

Конференцията бе открита от доктор Марина Стефанова – председател на Българска асоциация на КСО специалистите и доктор Митко Василев – Изпълнителен директор на Германо-Българската индустриално – търговска камара.

В дискусионните панели се обсъди прехода към задължително устойчиво отчитане и въвеждането на пакет от нормативни промени на европейско ниво,  свързани с изпълнение на приоритетите на Европейския зелен пакт.

Ключов гост - говорител на събитието беше госпожа Мария Алексиу, член на Управителния съвет на най-голямата европейска мрежа за корпоративна устойчивост и отговорност CSR Europe. По време на своя панел Мария Алексиу представи на аудиторията своята презентация на тема „От директивата за нефинансово отчитане към Таксономия на ЕС и директивата за докладване на КСО. Тя представи на присъстващите възможностите за трансформиране на бизнес моделите на бизнеса, устойчивите финанси и корпоративната прозрачност, стандарти и препоръки за нефинансовото отчитане и перспективите, които има бизнесът в променящата се среда.

Ръководител на научният екип д-р Марина Стефанова и членовете на екипа д-р Весела Петрова- Минно-геоложки университет, д-р Емил Николов – Стопанска академия Свищов, Оля Никол, ЕМА Глобален Кампус - Човешки права и демократизация и д-р Стоян Михайлов – управител на социологическа агенция Junction Bulgaria, коментираха получените от изследването резултати. Те бяха част от дискусионния панел на събитието, където беше дискутирана темата за готовността на българските компании за интегрирано отчитане.  В панелът бяха представени основните акценти от изготвения доклад за корпоративна прозрачност на българските компании. В проучването са представени резултатите от проведеното изследване на 78 компании от 9 икономически сектора. 84 % от компаниите имат наличие на КСО информация на корпоративните си сайтове. 59% от компаниите имат декларирана цялостна КСО политика, а 11 % изготвят анализ на икономическите, екологичните и социални аспекти на бизнеса си.  

Дискусия беше проведена и по темата за подкрепата на българските компании  в прехода към интегрирано отчитане, където участие взеха Христина Пендичева от  Министерство на финансите, която отбеляза, че е сериозно предизвикателство за компаниите изготвянето на отчетите за нефинансово отчитане поради липсата на единни стандарти, до този момент.

 д-р Атанас Атанасов  от икономически университет Варна, коментира, че разкриването на финансова и нефинансова информация трябва да даде една пълна картина за резултатите на компанията, както и за съществуващите рискове и перспективи.

 Данил Джоргов от Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България, сподели, че процентът на несъответствие с нормативните изисквания по отношение на отчитането на компаниите е съвсем минимален. Според Данил Джоргов почти няма компании, които да не отговарят на нормативните изисквания във връзка с оповестяването на информация с ЕSG аспект.

В трети панел на конференцията участваха Гергана Димитрова  - мениджър „Корпоративни комуникации и CSR“ на Кауфланд България и Боян Рашев – управляващ партньор на Denkstatt България, които представиха опита и добрите практики на Кауфланд.

Пълен текст на проучването можете да откриете ТУК в рубрика CSR анализи.

Цялата конференция е достъпна на запис ТУК.

Основните акценти от проучването са достъпни във видеата на български и английски език достъпни в YouYube на CSR Advice Box.

- Видео на български език - ТУК.

- Видео на английски език - ТУК.

startup 3267505 960 720Повишаването на осведомеността относно целите за устойчиво развитие, които са инициатива за справяне с екологични, икономически и социални проблеми, както и идентифицирането на причините за съществуващите проблеми в региона ще са база за създаването на възможни решения са в основата на проекта Sustainable Global Objectives Applied by Local Youths (GOAL), по който фондация „Каузи“ е партньор.

Планирани по проекта са редица уъркшопи, които да запознаят заинтересованите страни с темите:

 • Изграждане на умения за спарвяне с днешните предизвикателства
 • Запознаване с целите за устойчиво развитие
 • Какво можем да направим, за да помогнем за изграждането на едно по-добро бъдеще

Всички абонирали се за бюлетин ще получат информация по имейл за предстоящите събития (уъркшопи), които ще се състоят на: 

 • 11.10.2021 г. 
 • 18.10.2021 г.
 • 25.10.2021 г.

Желаещите да се включат в изброените уъркшопи могат да попълнят следната контактна и регистрационна форма: ТУК

GOALS

Transperancy baner FBФондация „Каузи“ и Германо-Българската индустриално-търговска камара организират

Онлайн конференция на тема "Корпоративна прозрачност", която ще се проведе на 28 септември, от 14.00ч.

На нея ще бъдат представени резултатите от второто за България проучване на състоянието на нефинансовото отчитане на българските компании.
В последващите дискусионни панели ще чуете повече за прехода към задължително устойчиво отчитане и въвеждането на пакет от нормативни промени на европейско ниво, свързани с изпълнение на приоритетите на Европейския зелен пакт.

Ключов гост - говорител на събитието ще бъде Мария Алексиу, член на Управителния съвет на най-голямата европейска мрежа за корпоративна устойчивост и отговорност CSR Europe.

Събитието е без такса участие но се изисква предварителна регистрация, която можете да направите ТУК.

След като се регистрирате ще получите и линка към събитието.

Програма на дискусията е достъпнаTУК.

Пълен текст на проучването можете да откриете след дискусията ТУК.

SustainAbilities event cover 29 30 Sept

Фондация "Каузи" и Центъра за образователни услуги към Стопанския факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски" организират младежка лидерска академия, което ще се проведе в периода 29-30 септември 2021 г.

Програмата е насочена към мотивирани младежи, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на устойчивото лидерство, доброволчеството и гражданското участие. Младежите ще се потопят в работата на устойчивите лидери, които успешно ни направляват през несигурността на този сложен и променлив свят, и които да се ориентират в новата реалност.

15 младежи ще имат възможност да се запознаят с актуални подходи за лидерство на най-престижните университети в света (Cambridge, Stanford и Harvard) и да разискат характеристиките на онези изключителни личности, които са имали далновидност, решителност и емпатия да преобразят своите организации и общества.

Те ще изпробват инструменти като емоционална интелигентност, интердисциплинарно мислене, дългосрочно планиране, подривни иновации, социално включване, водене чрез ценности и ще обсъдят ролята на младежите в създаването на устойчиво бъдеще. Участниците ще придобият практически умения за лидерско поведение и комуникация.

Академията се провежда с основната подкрепа на Посолството на Франция.

Програмата включва следните компоненти:

 • Предизвикателства на нашето време – технологични, екологични, здравни и политически
 • Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и гражданското участие
 • Разпознаване и развитие на лидерски качества за устойчиво развитие
 • Комуникационни техники за устойчиви лидери

Лектори:

д-р Марина Стефанова е специалист по корпоративна социална отговорност, квалифициран за работа в мултикултурна и трансгранична среда. Тя вярва в устойчивото развитие на пазарите и обществата и иска да бъде част от по-голяма кауза. Търси решения на сложни проблеми и не само би могла да представлява успешно само една от заинтересованите страни, но и да внесе цялостна позиция на баланс в диалога между различни участници при каузи с по-широка обществена значимост.

Понастоящем, Марина е главен асистент в Стопански факултет на Софийски университет, консултант по програмата „Бизнес за резултати“ на УНИЦЕФ в България и председател на Българската асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност (БАКСОС). Създател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox“ на фондация „Каузи“

д-р Жюстин Томс е дигитален номад и един от интернет пионерите в България. Университетски преподавател, сериен онлайн предприемач, автор на книги – специализира в областта на дигиталните медии и комуникации, и посвещава професионално времето си за да образова, насърчава и оказва поддръжка на хората със заложби в тези области.

Изпитва любознателност към човешките взаимодействия както извън линия, така и онлайн; интересува се как хората могат да си сътрудничат, за да изградят света, в който живеят и как да подобрим комуникативните си умения, за да сътворим едно устойчиво и светло бъдеще за всички ни.

>> Кой може да кандидатства? 
Всички младежи на възраст от 16 до 29 години.

 

>> Как да участвам?
Младежката академия ще се проведе присъствено.

Участието е безплатно. Участниците сами осигуряват транспорт и нощувки до и в София.

След успешно завършване участниците ще получат сертификат.

 

>> Как да кандидатствам?
Всички желаещи следва да попълнят този онлайн формуляр.

 

>> Крайният срок за кандидатстване е 24 септември 2021 г., 23:59 часа.
Местата са ограничени, а подборът се осъществява чрез  оценка на мотивацията на кандидатите.
Одобрените участници ще бъдат обявени до 27 септември 2021 г.

 

За повече информация:
Биляна Камбурова,
фондация „Каузи“
моб. 0876247334

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

12.08Vizualizaciya

„Работа с родители за въвеждане на децата в училищния живот“ беше темата на заключителния семинар в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“. Целта на последния семинар в рамките на проекта, беше да се обобщят всички теми, които бяха засегнати по време на провеждането на останалите 4 семинара, както и да се структурират следващи стъпки за провеждане на родителски срещи и събития.

В събитието участваха представители на общината и представители на фондация „Каузи“ - София, ученици и родители, заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа и отдел Социални дейности. В петия пореден семинар беше направен преглед на проблемите и предизвикателствата пред мултикултурната образователна среда, с помощта на TED Talks беше представена ролята на родителите във въвеждането на децата в училище. Беше разгледан британският модел на мултидисциплинарна подкрепа, която получават родителите в отглеждането и грижата за децата в училищна и предучилищна възраст. Дискусията беше посветена на възможностите да се приложат чуждестранни добри практики за работа между родители и учители в образователния процес в Общината.

Семинарът продължи пет часа и включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси