Новини

В изпълнение на дейностите по проект „Дигитализацията – възможност за придобиване на нови знания и умения за заетост на младите хора в малките населени места /DigiYouth/ от фондация „Каузи“, който е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020) година беше публикуван доклад от проведено проучване на мнението на младежите от Ихтиман и Сливница относно уменията им за заетост, дигитални компетенции и активно гражданско участие.

Паралелно са проведени дълбочинни интервюта с представители на общинската власт, бюрата по труда и работодатели относно основните проблеми, с които се сблъскват при търсенето и наемането на млади хора до 29 годишна възраст.

Резултатите от проучването са база за създаването на програма за обучения на младежите. Благодарение на получените резултати ще бъде създаде цикъл от обучения, който най-точно да отговаря на нуждите както на младежите, така и на работодателите от Ихтиман и Сливница.

Във проучването са включени различни панели от въпроси за това дали младежите са работили някога, каква е била причината да напуснат заеманото работно място, дали познават изискванията на работодателите спрямо служителите които биха искали да наемат и други.

Прочетете цялата статия ТУК 

Polski Trumbesh Loga28.08.2020 година

Във връзка с изпълнение на проект договор № BG05M9OP001-2.018-0029/BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с водещ партньор Община Полски Тръмбеш, фондация „Каузи“ търси доставчик на канцеларски материали и материали за фотографска изложба 

Краен срок за подаване на офертите: 4.09.2020 г., Час:17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена 


Подробности относно изискуемите документи можете да намерите тук:

1. Декларация 

2. Договор за канцеларски материали и фотографска изложбa

3. Искане за оферта на канцеларски материали и фотографска изложба

4. Образец на оферта

Polski Trumbesh Loga28.08.2020 година

Във връзка с изпълнение на проект договор № BG05M9OP001-2.018-0029/BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с водещ партньор Община Полски Тръмбеш, фондация „Каузи“ търси доставчик на спортни артикули и игри.

Краен срок за подаване на офертите: 4.09.2020 г., Час:17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена

Подробности относно изискуемите документи можете да намерите тук:

1. Декларация на кандидата

2. Договор за спортни стоки

3. Искане за оферта спортни стоки

4. Образец на оферта

Prouchvane NPMФондация „Каузи“ провежда проучване на нагласите на работодателите относно основните проблеми, с които се сблъскват при наемането на млади хора до 29 години.

Въпросникът е част от проучване  на нуждите от обучение на младите хора за подобряване на пригодността им за заетост (включително меки умения, дигитални компетенции и др.).

Резултатите от проучването ще бъдат база за създаването на програми на обучения за младежите, което от своя страна ще помогне на работодателите да намерят подходящо подготвени кадри.

Въпросникът е достъпен ТУК

Udemy CSRМултимедийната информационно-аналитична поредица CSR Advice Box на фондация „Каузи“ обнови онлайн курса си „Основни теми в КСО“, като добави нови лекционни обучения и допълнителни ресурси.

Курсът е на английски език и бе публикуван в платформата Udemy.  

Udemy e водеща световна платформа за онлайн обучения и повишаване на квалификацията. Регистрацията в платформата е безплатна и дава възможност на регистрираните потребители да видят съдържанието и материалите качени във всяко едно от обученията.

Курсът „Основни теми в КСО“ е на цена от 34.99 евро, като в цената са включени всички видео уроци и допълнителни материали, както и възможността за изпращане на въпроси.

 Цялата статия е достъпна ТУК 

Prouchvane NPMФондация „Каузи“ проучва мнението на младежите от градовете Ихтиман и Сливница на възраст 15-29 години относно нагласите им за придобиването на нови знания и умения за заетост (включително меки умения, дигитални компетенции и др.).

Ако сте на възраст между 15 и 29 години от градовете Сливница и Ихтиман Ви приканваме да попълните анкетната карта приложена към настоящата статия.

Въпросникът за младежи е достъпен ТУК 

Прочетете цялата статия ТУК 

 НПМФондация „Каузи“ започна изпълнение на дейности по проект „Дигитализацията – възможност за придобиване на нови знания и умения за заетост на младите хора в малките населени места /DigiYouth/ финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020) година.

Дейностите включват провеждането на социологически проучвания с младежи от (15-29) години от градовете Ихтиман и Сливница, както и със заинтересовани страни – бюра по труда, местна администрация и бизнес.

 Цялата статия е достъпна ТУК 

Polski Trumbesh Loga03.08.2020 година

Във връзка с изпълнение на проект договор № BG05M9OP001-2.018-0029/BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 с наименование "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш", по дейности 3 и 4, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с водещ партньор Община Полски Тръмбеш. 

По Компонент 1, по дейности 3 и 4, фондация „Каузи“ обявява 3 броя работни места. 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. CV (автобиография) Europass формат
  3. Доказателства за образование и опит

Краен срок за подаване на документите по всички позиции - 10.08.2020 година

CSR state 1Фондация „Каузи“, чрез мултимедийната си информационно-аналитична програма “CSR AdviceBox“ стартира събирането на добри практики от отговорните Българските компании за състоянието на КСО в България.

Водещите работодатели в България ще имат възможност да споделят своите добри бизнес практики, както и да представят цялостната си КСО политика и проекти на компанията.

Компаниите, които биха желали да участват с добри практики в изданието или имат възникнали въпроси е необходоимо да потвърдят желанието си най-късно до 15 август на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

През есента на 2020 година ще бъде проведено второто национално проучване  за състоянието на КСО в България – 2020 година. Резултатите от проучването ще бъдат  издадени в онлайн издание на английски език “CSR State in Bulgaria.2020”, което ще бъде разпространявано безплатно.

img 5334 1В интервю за списание Economic.bg, Николай Георгиев, председател на фондация „Каузи“ споделя вижданията си относно развитието на предприемачество в градовете на северозапад.

Добър пример за развитието на предприемаческата култура е „Какаляшка бокс“, бизнес свързан с развитието на местното занаятчийство. Съоснователките на „Какаляшка бокс“ получиха подкрепа от съвместната инициатива „B4B HUB” на фондация „Генерация“ и фондация „Каузи“ подкрепени от БФЖ.

Цялото интервю е достъпно ТУК
©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси