Новини

Doklad Poruchvane MMCФондация „Каузи“  проведе  проучване на нагласите на младежите между 15 и 29 години от градовете Ихтиман и Сливница относно нагласите им за придобиване на нови знания и умения за заетост.

Паралелно бяха проведени дълбочинни интервюта с представители на общинската власт, бюрата по труда и работодатели относно основните проблеми, с които се сблъскват при търсенето и наемането на млади хора до 29 годишна възраст.

Резултатите от проучването са база за създаването на програма за обучения на младежите. Благодарение на получените резултати създаденият цикъл от обучения отговаря най-точно на нуждите както на младежите, така и на работодателите от двата града.

Проучването е проведено по проект „Дигитализацията – възможност за придобиване на нови знания и умения за заетост на младите хора в малките населени места /DigiYouth/” по Национална програма за младежта  (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“ на Министерство на младежта и спорта с договор  25-00-67/04.08.2020

Докладът е достъпен за изтегляне ТУК.

 

 НПМКак да се откроим сред останалите кандидати за желаното работно място? Какво трябва да съдържа перфектната автобиография? Как да представим способностите си по най-добрия начин? Как да създадем конкурентна автобиография?

Отговорите на тези и още други въпроси ще получите на безплатно обучение „Създаване на перфектната автобиография”.

Подготивили сме пракитически занимания и задачи, ще разгледаме добри примери и ще направим симулация на интервю за работа.

Обучението ще се проведе в ресторант „Кайзер“ град Сливница от 10:00 ч. на 25 септември 2020 година

Участието е безплатно за младежи между 15 и 29 години, но с предварителна регистрация на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Изпратете ни две имена и телефон за връзка.


Ще очакваме на обучението всички изпратили имейл с две имена, дата на обучението и данни за контакт и получили потвърждение за участие.

Registracionna formaФондация „Каузи“ организира безплатни обучения за младежите от градовете Ихтиман и Сливница между 15 и 29 години.
Обучителната програма включва следните обучения:
1. Изграждане на умения за заетост – кандидатстване за работа и изграждане на меки умения;
2. Дигитални умения и компетенции – офис приложения, социални мрежи, създаване на сайтове, онлайн обучителни платформи и възможности за онлайн работа;
3. Активно гражданско участие и доброволчество – неправителствен сектор, граждански активизъм и доброволчество;

Желаещите да участват в обученията е необходимо да попълнят формата, която е достъпна ТУК.

Когато бъдат обявени дати за провеждане на обученията всеки записал се и оставил контактите си данни ще бъде уведомен.
За всички участници в обученията са предвидени сертификати за участие.

В изпълнение на дейностите по проект „Дигитализацията – възможност за придобиване на нови знания и умения за заетост на младите хора в малките населени места /DigiYouth/ от фондация „Каузи“, който е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020) година беше публикуван доклад от проведено проучване на мнението на младежите от Ихтиман и Сливница относно уменията им за заетост, дигитални компетенции и активно гражданско участие.

Паралелно са проведени дълбочинни интервюта с представители на общинската власт, бюрата по труда и работодатели относно основните проблеми, с които се сблъскват при търсенето и наемането на млади хора до 29 годишна възраст.

Резултатите от проучването са база за създаването на програма за обучения на младежите. Благодарение на получените резултати ще бъде създаде цикъл от обучения, който най-точно да отговаря на нуждите както на младежите, така и на работодателите от Ихтиман и Сливница.

Във проучването са включени различни панели от въпроси за това дали младежите са работили някога, каква е била причината да напуснат заеманото работно място, дали познават изискванията на работодателите спрямо служителите които биха искали да наемат и други.

Прочетете цялата статия ТУК 

ESF

NOIR

 

28.08.2020 година

Във връзка с изпълнение на проект договор № BG05M9OP001-2.018-0029/BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с водещ партньор Община Полски Тръмбеш, фондация „Каузи“ търси доставчик на канцеларски материали и материали за фотографска изложба 

Краен срок за подаване на офертите: 4.09.2020 г., Час:17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена 


Подробности относно изискуемите документи можете да намерите тук:

1. Декларация 

2. Договор за канцеларски материали и фотографска изложбa

3. Искане за оферта на канцеларски материали и фотографска изложба

4. Образец на оферта

 

 

ESF

NOIR

 

 

28.08.2020 година

Във връзка с изпълнение на проект договор № BG05M9OP001-2.018-0029/BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с водещ партньор Община Полски Тръмбеш, фондация „Каузи“ търси доставчик на спортни артикули и игри.

Краен срок за подаване на офертите: 4.09.2020 г., Час:17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена

Подробности относно изискуемите документи можете да намерите тук:

1. Декларация на кандидата

2. Договор за спортни стоки

3. Искане за оферта спортни стоки

4. Образец на оферта

Prouchvane NPMФондация „Каузи“ провежда проучване на нагласите на работодателите относно основните проблеми, с които се сблъскват при наемането на млади хора до 29 години.

Въпросникът е част от проучване  на нуждите от обучение на младите хора за подобряване на пригодността им за заетост (включително меки умения, дигитални компетенции и др.).

Резултатите от проучването ще бъдат база за създаването на програми на обучения за младежите, което от своя страна ще помогне на работодателите да намерят подходящо подготвени кадри.

Въпросникът е достъпен ТУК

Udemy CSRМултимедийната информационно-аналитична поредица CSR Advice Box на фондация „Каузи“ обнови онлайн курса си „Основни теми в КСО“, като добави нови лекционни обучения и допълнителни ресурси.

Курсът е на английски език и бе публикуван в платформата Udemy.  

Udemy e водеща световна платформа за онлайн обучения и повишаване на квалификацията. Регистрацията в платформата е безплатна и дава възможност на регистрираните потребители да видят съдържанието и материалите качени във всяко едно от обученията.

Курсът „Основни теми в КСО“ е на цена от 34.99 евро, като в цената са включени всички видео уроци и допълнителни материали, както и възможността за изпращане на въпроси.

 Цялата статия е достъпна ТУК 

Prouchvane NPMФондация „Каузи“ проучва мнението на младежите от градовете Ихтиман и Сливница на възраст 15-29 години относно нагласите им за придобиването на нови знания и умения за заетост (включително меки умения, дигитални компетенции и др.).

Ако сте на възраст между 15 и 29 години от градовете Сливница и Ихтиман Ви приканваме да попълните анкетната карта приложена към настоящата статия.

Въпросникът за младежи е достъпен ТУК 

Прочетете цялата статия ТУК 

 НПМФондация „Каузи“ започна изпълнение на дейности по проект „Дигитализацията – възможност за придобиване на нови знания и умения за заетост на младите хора в малките населени места /DigiYouth/ финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020) година.

Дейностите включват провеждането на социологически проучвания с младежи от (15-29) години от градовете Ихтиман и Сливница, както и със заинтересовани страни – бюра по труда, местна администрация и бизнес.

 Цялата статия е достъпна ТУК 
©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси