Новини

Bloomberg tvВъглеродната грамотност започва от начина, по който управляваме дома си – колко електричество използваме, дали изхвърляме твърде бързо стоките, дали правим боклуци, какъв транспорт използваме. Въглеродната грамотност трябва да бъде разбирана и прилагана от всеки, тъй като тя показва как нашето поведение влияе върху измененията на климата. Това споделя д-р Марина Стефанова гл. асистент в Стопански факултет в интервю за предаването „В развитие“ на Bloomberg TV.

В интервюто е представен и проект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“ по Програма „Европа“ 2021 и изпълняван от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ и Столичен инспекторат.

Фокус на интервюто са съществуващите климатични промени, изчерпването на ресурсите и начините, по които всеки може да допринесе за подобряване на въглеродния отпечатък, който всеки има и как малките промени в начина на живот биха подобрили климатичните показатели. Полезни насоки и обучителни ресурси – видеа и наръчник са публикувани на официалните страници на партньорите.

Целия разговор може да гледате във видеото.

Healthy MorningВ предаването „Healthy Morning” на Code Health TV беше представена работата по проект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“ от представители на партньорските организации – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и  фондация „Каузи“.

Участници в предаването бяха д-р Марина Стефанова, главен асистент към Стопански факултет в СУ „Климент Охридски“ и  Сребрина Ефремова, изпълнителен директор на фондация „Каузи“.

Сребрина Ефремова сподели въвеждането на понятието „въглеродна грамотност“ и разказа повече за проекта, неговите дейности и резултати.

Марина Стефанова сподели информация за проведените обучения със Столичен инспекторат и създадените по проекта обучителни ресурси – видеоклипове и наръчник, които са достъпни за свободно ползване в страниците на партньорските организации.

Фокус на интервюто бяха изборите, които всеки човек прави във всекидневието си и как те могат да влияят на глобално ниво в контекст на намаляването на собствените въглеродни отпечатъци.

Цялото видео от интервюто е достъпно ТУК.

StolichnaПроект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от фондация „Каузи“  в партньорство със Столичен инспекторат и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Korica subitie 23Безплатното онлайн обучение „Лични финанси за младежи“ ще бъде проведено на 27 май (петък) от 10:30 часа. Обучението е насочено към млади хора на възраст 15-29 години.

 "Лични финанси за младежи" е част от цикъл с обучения за усвояване на умения на 21 век - финансова грамотност, дигитална грамотност, гражданска активност и лидерство.

Теми на обучението ще бъдат:

- 10 важни правила за управлението на парите за тийнейджъри;

- Как да се учим от грешките на другите?;

- Личен бюджет. Възможно ли е сам да изчислявам приходите и разходите си?;

- Финансов кредит, стоков кредит, кредитна карта – какво трябва да знам?;

За включване в обучението е необходимо попълването на регистрационна форма: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSctv46Idft…/viewform

Достъп до събитието във Facebook – ТУК.

Още за проект YouthFor21Century – умения на 21

Основните цели на проекта са насочени към създаване на специфичен инструментариум (онлайн и офлайн) за неформално учене за придобиване на нови умения от младите хора, както и осигуряване на достъп до качествени младежки услуги за придобиване на умения на 21 век и насърчаване на гражданската активност.

Част от обученията ще бъдат създадени и аудио-визуални обучителни видеа. Те ще бъдат достъпни в YouTube страницата на фондация „Каузи“ и ще могат да се използват свободно от всички заинтересовани.

Информация за всички бъдещи дейности, както и създадените обучителни ресурси ще бъде публикувана на официалният сайт на фондацията и фейсбук страницата на Каузи.

1 Youth 21 centuryФондация „Каузи“ започна изпълнение на дейности по проект „YouthFor21Century – умения на 21 век“ насочен към създаването на възможности за младите хора за участие в разнообразни форми и подходи на неформално обучение (онлайн и офлайн) за усвояване на умения на 21 век:

 • Дигитална грамотност
 • Финансова грамотност
 • Гражданска активност и лидерство.

Проектните дейности са насочени към млади хора между 15 и 29 години, като те ще участват в онлайн и офлайн дейности, както и хибридно провеждани занимания. В рамките на проекта младежи от Люлин (София) и град Сливница ще бъдат включени в редица тематични обучения.

Основните цели на проекта са насочени към създаване на специфичен инструментариум (онлайн и офлайн) за неформално учене за придобиване на нови умения от младите хора, както и осигуряване на достъп до качествени младежки услуги за придобиване на умения на 21 век и насърчаване на гражданската активност.

Чрез проекта се цели създаване на алтернативни възможности за младите хора и развиването на потенциал, за да се справят с реални рискове свързани с дигиталната и финансова грамотност, както и да придобият умения за активно гражданство и младежко лидерство. Чрез дейностите по проекта ще се подобри качеството на живот и реализацията на младите хора.

Част от обученията ще бъдат създадени и аудио-визуални обучителни видеа. Те ще бъдат достъпни в YouTube страницата на фондация „Каузи“ и ще могат да се използват свободно от всички заинтересовани.

Информация за всички бъдещи дейности, както и създадените обучителни ресурси ще бъде публикувана на официалният сайт на фондацията и фейсбук страницата на Каузи.

Как да направим града въглеродно неутрален и какво значи въглероден бюджет бяха сред темите, по които се обучаваха служители на Столичен инспекторат – институцията, която следи за изпълнението на мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух в София. В събитието се включиха 10 инспектори, а методиката, по която протече заниманието, е базирана на добрата практика за въглеродно неутрален град на Нотингам. Градът цели да постигне нулеви въглеродни емисии до 2028 година като една от стъпките за това е постигането на базова „въглеродна грамотност“ за всички членове на общността – институции, граждани, организации и бизнес.

В София методиката е адаптирана от фондация „Каузи“ в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и със съдействието на Столичен инспекторат по проект „Въглеродна грамотност - път към повишаването на качеството на живот в София“, финансиран от Програма Европа 2021 на Столична община. Тридневното обучение обхваща както запознаването с базови понятия като „въглеродна неутралност“, „въглероден бюджет“, „устойчиво развитие“, начините за намаляване на въглеродните емисии в различните сфери на живот – на работното място, в личния живот, при пътуване, потребление на стоки и услуги. Акцент се поставя и върху ролята на местните власти в подпомагането, насърчаването и контрола на всички тези процеси.

В обучителната програма са включени множество интерактивни и игрови похвати. Участниците работят над практическите отборни игри „Климатична мозайка“ и „Да бъдем въглеродно неутрални“, разработени като част от материалите за обучението.

Намаляването на въглеродните емисии в София може да се случи единствено ако всички участници в този процес имат базови познания за това кои са най-вредните процеси и дейности, какви са последствията от тях върху здравето на хората и икономическия просперитет на града, както и за малките крачки, които всеки ден можем да правим към устойчиво развитие“, каза д-р Марина Стефанова от СУ „Св. Климент Охридски“, лектор в проекта.

Обучителните ресурси се допълват с обучителни и информационни видеа, които са публикувани на YouTube канала на фондация „Каузи“. Разработен е наръчник, който дава базова информация, включваща основни понятия, анализ на предизвикателствата и възможностите и препоръки за подобряване на средата. Наръчникът е предназначен за различни публики, в които влизат обществеността в столицата, учители в различни етапи на образованието, които могат да го ползват като учебен ресурс, граждани и граждански организации.

stolichnaПроект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от фондация „Каузи“  в партньорство със Столичен инспекторат и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Част от изпълнението на дейностите по проект „Въглеродната грамотност – път към повишаване на качеството на живот в София“ с водеща организация фондация „Каузи“ в партньорство със Столичен инспекторат и СУ „Св. Климент Охридски“, са създадените образователни и информационни видеа публикувани на официалният YouTube канал на фондацията и нейните партньори.

Информационното видео съдържа информация за изменението на климата и различни причинители на замърсяване с въглероден диоксид. Чрез видеото партньорите целят по-добра осведоменост на гражданите по отношение на дейностите, които причиняват отделянето на вредни газове в атмосферата. Видеото посочва малките промени в начина на живот, които хората могат да предприемат, за да намалят въглеродния си отпечатък в ежедневните си дейности.  

Видео „Как да бъдем въглеродно неутрални на работното място?“ представя информация, която е насочена към предприемането на действия на работното място, които биха създали възможност за отделянето на по-малко въглероден диоксид в атмосферата. Видеото показва, конкретни действия, които водят до положителна промяна.

Образователното видео „Въглеродно неутрален град“ представя начините и действията, които променят климата в градска среда и подобряват начина на живот. В него са посочени стъпките, които водят до създаването на зелена общност, която от своя страна създава въглеродно неутрален град.

Видео „Въглеродна неутралност в личния живот“ показва личните действия и стъпки, които бихме могли да предприемем, за да бъдем въглеродно неутрални. Малките промени в начина ни на живот правят възможна промяната, която помага на цялото общество да живее в по-добра градска среда.

Създадените по проекта видеа са част от образователните ресурси свързани с въглеродната грамотност, те са публикувани за свободно и безплатно ползване. Освен образователен елемент видеата мотивират членовете на обществото да потърсят информация и да предприемат действия към въглеродна неутралност във всички аспекти на своя живот. Пакетът видеа допълва информацията публикувана в наръчник „Въглеродна грамотност за въглеродно неутрален град“.

stolichnaПроект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от фондация „Каузи“  в партньорство със Столичен инспекторат и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Мненията и заключенията, изразени в този материал, не представляват официално становище на Столична община

SO Vuglerodna gramotnostНаръчник „Въглеродна грамотност за въглеродно неутрален град“ дава базова информация включваща основни понятия, препоръки и анализ, който може да бъде използван от страна на гражданите, учителите и други заинтересовани лица с цел провеждане на обучения по въглеродна грамотност и изграждане на базови умения по темата. Наръчникът е достъпен за изтегляне на официалната страница на фондация „Каузи“ и на официалните сайтове на партньорите.

Наръчникът съдържа:

 • Представяне на добрата практика на град Нотингам за „Зелено партньорство“ , на която са базирани всички материали по проекта
 • Най-важните стъпки, за да изградим устойчив град
 • Въглеродно неутрален транспорт, енергия, вода, потребление и отпадъци
 • Ползи от прилагането на подхода и добрата практика за намаляване на въглеродните емисии
 • Препоръки и конкретни стъпки, з ада бъдем въглеродно неутрални

Наръчник „Въглеродна грамотност за въглеродно неутрален град“ е достъпен за безплатно изтегляне.

stolichnaПроект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от фондация „Каузи“  в партньорство със Столичен инспекторат и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Мненията и заключенията, изразени в този материал, не представляват официално становище на Столична община

Информационното видео „Как големите проблеми се превръщат в работещи решения?“ и обучителното видео „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“ са достъпни за преглед в YouTube.

Изработените видеа допълват образователните продукти подготвени по проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“  изпълняван от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин.“

Информационното видео представя проекта, Целите за устойчиво развитие, връзката между наука, технология, инженерство и математика с генерирането на социални предприемачески идеи. Видеото представя и информация за организирането на първата ученическа предприемаческа борса където ученици имат възможност да се срещнат с потенциални инвеститори, програми, фондове и банки. Достъп до видео: „Как големите проблеми се превръщат в работещи решения?“.

Образователното видео съдържа информация за устойчивото развитие, социалното приобщаване, екологичната устойчивост и икономическия просперитет. Видеото съдържа информация за генерирането на предприемачески социални идеи и дава полезни насоки за планирането и представянето пред потенциални инвеститори. Достъп до видео: „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“.

stolichnaПроект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Мненията и заключенията, изразени в този материал, не представляват официално становище на Столична община

UNIPREDНаръчникът, озаглавен „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“ създаден в помощ на ученици, които биха искали да създадат социални предприемачески идеи с фокус върху използването на технологиите и науката, е достъпен безплатно на официалният сайт на сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Наръчникът съдържа:

 • Същност на устойчивото развитие и информация за Целите за устойчиво развитие
 • Връзката между предприемачество и наука
 • Планиране на социални предприемачески идеи
 • Стъпки за създаване на бизнес план
 • Насоки за представяне на бизнес идеи пред потенциални инвеститори
 • Добри примери за социално – научни бизнес идеи

Може да изтеглите „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“.

Подробно разписаните в него насоки за планиране на дейностите по откриване на социални и екологични проблеми, генериране на идеи за решаването им, използването на научни подходи включително СТЕМ водят до създаването на възможност на всички, които имат необходимост от насоки по най-добрият и ефективен начин да реализират идеите си.

stolichnaПроект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Мненията и заключенията, изразени в този материал, не представляват официално становище на Столична община

По време на първа Ученическа научна предприемаческа борса идеите бяха представени пред потенциални инвеститори

278741949 377804407689177 3300223143802694724 nБиоразградими прибори от захарна тръстика, които да заместят пластмасата и биоградинка в двора на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ бяха идеите представени от ученици в 8 клас по време на първата специализирана предприемаческа борса, която срещна младите хора с потенциални инвеститори. Бизнес идеите бяха разработвани в продължение на три месеца от ученици на 90 СУ съвместно с бизнес консултанти и ментори. Задачата им беше да се идентифицират належащите екологични, социални и икономически проблеми, пред които е изправено човечеството в момента. Участниците генерираха идеи за справяне с тези проблеми, базирани на природните науки и с възможност за превръщането им в бизнес начинания. На финалното събитие учениците имаха възможност да представят идеите си пред потенциални инвеститори в лицето на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия и център за предприемачество „Ринкър“.

Целта на проект „УНИПРЕД“ е да запознае младите хора с Целите за устойчиво развитие на ООН, отразяващи най-съществените проблеми пред човечеството и да насърчи търсенето на предприемачески идеи, базирани на науката, за справянето с тях. В началото на проекта групите избраха да търсят решения на проблемите, свързани с прекомерната употреба на пластмаса и с липсата на достъп до здравословна храна за учениците. Първата идея бе свързана с живота под водата и неговото опазване. Учениците представиха плана си за създаването на прибори за хранене от захарна тръстика, които са биоразградими и не замърсяват. Втората предприемаческа идея бе свързана със създаването на БИО зеленчукова градинка „Свежест“, която да замести нездравословните храни в училищната лавка.

Домакин на събитието бе 90 СУ, а предприемаческата борса се състоя в СТЕМ центъра „раСТЕМ“ – уникална учебна среда, която насърчава и подпомага интегрираното изучаване на природни науки.

Събитието е част от проект „УНИПРЕД“, финансиран от Програма Европа 2021 на Столична община и се изпълнява от сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

278519185 769956221049564 3787749890900526425 n 1

StolichnaПроект: „Ученически научни инициативи - предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ АРГИ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси