Новини

Практически задачи, дискусии и обучение върху въглеродните емисии и начините за намаляването им при ежедневните дейности на човека в градска среда, на работното място и в личния живот бяха част от обучението на инспекторите

278134458 504459867810503 1273282822919149433 nВ събитието се включиха 10 инспектора от Столичен инспекторат и за първи път беше приложен методът и ноу-хау  на база практиката за въглеродно неутрални градове на Нотингам.

На участниците бяха представени кратки презентации съдържащи основни понятия, препоръки и добри практики засягащи въглеродната грамотност.

Чрез знанията, които инспекторите получиха и изградените умения от участието в дискусии и практически упражнения се цели те да бъдат приложени на практика и да се повиши качеството на живот в град София.

Моделът на добрата практика наречен „Зелено партньорство“ цели създаването на базови знания по отношение на „въглеродната грамотност“.

Инспекторите участваха в няколко практически задачи, които бяха насочени към прилагане на знания относно възможностите, които хората имат за намаляване на вредните емисии и повлияване върху климатичните промени и глобалното повишаване на температурата. Участниците бяха разделени на екипи и работиха съвместно над практическите отборни игри „Климатична мозайка“ и „Да бъдем въглеродно неутрални“.

В продължение на дейностите по проекта са създадени информационен клип, както и образователни видеоклипове. Видеоклиповете ще бъдат публикувани на страницата на фондация „Каузи“ и разпространени по различни информационни канали.

По проекта е създаден наръчник, който да дава базова информация включваща основни понятия, препоръки и анализ, който може да бъде използван от страна на гражданите, учителите и други заинтересовани лица с цел провеждане на обучения по въглеродна грамотност и изграждане на базови умения по темата.

Наръчникът и видеата ще бъдат обществено достъпни и ще могат да се използват свободно от заинтересованите. За повече информация следете сайта и фейсбук страницата на фондация „Каузи“.

StolichnaПроект “Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2021 от фондация „Каузи“ в партньорство със Столичен инспекторат и Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Петата среща по проект УНИПРЕД бе фокусирана върху представянето на социалните и научни идеи на учениците, които ще бъдат представени по време на финалното събитие по проекта

90 SUНа 8 март от 13:30 часа беше проведена четвъртата среща с ученици по проект УНИПРЕД на сдружение АРГИ, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Срещата с учениците бе посветена на тема „Представяне на бизнес идея“ /Pitching/.

Учениците имаха възможност да разкажат идеите си пред останалите и се упражниха да направят представянето в рамките на 100-150 думи. Практическите упражнения, които бяха проведени по време на петата среща с ученици и експерти на партньорите, както и учителите по науки, бяха насочени към изграждане на умения за представяне на идеи пред потенциални инвеститори и подготовка за участие във финално събитие по проекта. 

Тук отново може да се запознаете с  център „раСТЕМ“ , чрез виртуален тур.

Интересна и полезна информация, както и публикации от всички дейности с учениците  може да намерите на специално създадената фейсбук страница на проекта, достъпна е ТУК.

В следващите седмици учениците ще имат възможност да участват в менторски сесии за разработване на бизнес план и прототипи на научните им социални идеи.

На 19 април ще бъде проведено финалното събитие по проекта – „Ученическа научна предприемаческа борса“. Формата на събитието ще бъде хибриден. Учениците ще имат възможност да се срещнат с потенциални инвеститори, на които да разкажат за идеите си и да получат ценна обратна връзка.

Повече информация за събитието ще бъде публикувана на сайта на Сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ АРГИ, на фондация „Каузи“ и на сайта на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, както и на фейсбук страницата на проекта.

StolichnaПроект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

Четвъртата по ред среща бе фокусирана над планирането на оформилите се вече предприемачески бизнес идеи на учениците

90SUНа 1 март от 13:30 часа беше проведена четвъртата среща с ученици по проект УНИПРЕД на сдружение АРГИ, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Събитието бе проведено присъствено в STEM центъра на 90 СУ, a участие взеха младежи от осми до единадесети клас.

Срещата с учениците започна с дискусия върху вече създадените първоначални идеи. Всеки от екипите разказа за своята идея и до какъв етап в развитието си е стигнала тя. Учениците се запознаха със структурата на бизнес план, за да могат да подготвят бизнес планирането на идеите си. Темите на срещата засягаха – клиентите, каналите за общуване с бъдещите клиенти, отношенията между клиентите и създателите на бизнес идеите, ключовите дейности през които е необходимо да преминат учениците, за да изготвят плановете си по най-добрия начин.

Срещата продължи с работа по групи. Учениците представиха един на друг своите „специални предложения“  и бе проведена дискусия върху всички научни предприемачески идеи.

Тук отново може да се запознаете с  център „раСТЕМ“ , чрез виртуален тур.

Интересна и полезна информация, както и публикации от всички дейности с учениците  може да намерите на специално създадената фейсбук страница на проекта, достъпна е ТУК.

Следващата среща с младежи ще се състои на 8 март от 13:30 часа.

StolichnaПроект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

SO 3Учениците от 90 СУ научиха повече за социалното предприемачество и как могат да планират идеите си

В проведените по-рано срещи младежите се запознаха с предприемачеството – какво е, как се планира, как бихме могли да го обвържем с Целите за устойчиво развитие и как предприемачеството е свързано с науката. Третата среща с учениците от 90 СУ в рамките на трети модул от обучението, бе насочена към социалното предприемачество. Заниманието беше част от проект  УНИПРЕД на сдружение АРГИ, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Събитието бе проведено присъствено в STEM центъра на 90 СУ, а участие взеха младежи от осми до единадесети клас.

Учениците продължиха работата си във вече сформираните групи. Всяка от групите бе избрала проблем свързан с Целите за устойчиво развитие и бе започнала да търси решение на проблемът, чрез науката. Идеите на младите хора са насочени към по-чиста среда, по-добро здравеопазване и по-добър начин на живот и хранене.

Темата на срещата беше социалното предприемачество и на присъстващите младежи бе показана разликата между социалният и традиционен предприемач. Обучителите бяха подготвили примери за социални предприемачи от България – Humans in the loop, CupFfee и други.

Работата по групи с учениците продължи с формиране на визията за всяка от идеите, както и с определяне на мисия на бизнес идеята.

Тук отново може да се запознаете с център „раСТЕМ“, чрез виртуален тур.

Интересна и полезна информация, както и публикации от всички дейности с учениците може да намерите на специално създадената фейсбук страница на проекта, достъпна е ТУК.

Следващата среща с младежи ще се състои на 1 март от 13:30 часа.

StolichnaПроект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

През март ще бъдат проведени две дискусии и ще бъде представена книгата „Лидери за ново начало“

„Младежки Дом – Велико Търново“ ще бъде домакин на дългосрочната инициатива на фондация „Каузи“„Лидери за ново начало“ във Велико Търново на 17 март (четвъртък) от 13:00 часа и 14:30 часа.

В рамките на един ден във Велико Търново се организира серия от местни събития, които включват:

17 March VT Youth event coverМладежка дискусия „Кои са устойчивите лидери?“ с младите хора от местната общност, които са изправени пред предизвикателството да получат пълна и обективна информация, както и здравословна доза критично мислене, които да подпомогнат осъзнатия им избор и активно включване на обществения живот на тяхната общност.

 

 

 

17 March VT Business event cover

 

Открита дискусия „Възможно ли е ново начало?“ с представители на местния бизнес и граждански организации, която ще очертае местното на предстоящия период на икономическо и социално и ще споделят дошло ли е времето на устойчивото лидерството.

 

 

 

 

 Премиера на книгата „Лидери за ново начало“ и среща с част от авторите.

Студенти, ученици и младежи ще имат възможност да участват в тематичната дискусия „Кои са устойчивите лидери?“ на 17 март (четвъртък) от 13:00 часа.

Представители на бизнеса и обществения живот ще дискутират темата „Възможно ли е ново начало?“  на 17 март (четвъртък) от 14:30 часа.

По време на срещата ще бъде представена и книгата „Лидери за ново начало“ на Марина Стефанова, Жюстин Томс, Джейн Муита и Естер Гомбаш.

Акцент в дискусията с бизнеса ще бъде поставен върху ролята на устойчивите лидери и предизвикателствата пред бизнеса в условия на пандемия. Основният фокус ще е обсъждането на въпроса дали вече е настъпило времето на устойчивото лидерство, най-важните лидерски качества, ролята на устойчивостта и отговорността в новата реалност.

Всички желаещи ще могат на място да закупят книгата „Лидери за ново начало“ с лично послание от част от авторите.

„Лидери за ново начало“ е прекрасна подсказка, че силните и ярки примери са навсякъде около нас, че имаме множество извори, от които да черпим вдъхновение и градивни идеи. А също – и че самите ние имаме силата да се пробудим и активно да живеем в съгласие с ценностите, на които се възхищаваме и които имат толкова реално значение в живота ни.“, казват авторите. 

Повече за инициативата може да разберете на: www.leadersforanewbeginning.org

На фейсбук страницата на инициативата: ТУК

Събитието ще бъде проведено при спазване на всички противоепидемични мерки. 

Събитието е безплатно, но с предварителна регистрация на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон 0876 247 334 – Биляна Камбурова

Програма на събитието е достъпна ТУК

 

PosolstvoДискусиите са организирани с подкрепа от страна на Посолството на Франция.

 

STEM 2Ученици от 90 СУ генерират бизнес решения на световните проблеми

Как науката и технологиите могат да помогнат за разрешаването на глобалните екологични и социални проблеми? Върху този въпрос разсъждаваха ученици от 90 СУ в рамките на втори модул от обучение, което провокира търсенето на предприемачески решения в помощ на Целите за устойчиво развитие. Заниманието е част от проект УНИПРЕД на сдружение АРГИ, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Събитието бе проведено присъствено в STEM центъра на 90 СУ, участие взеха младежи от осми до единадесети клас.

Иновативната среда на STEM центъра на 90 СУ – център
„раСТЕМ в света на науките“ допълни усещането за тематиката на провежданите срещи, а именно връзката между науката и прилагането ѝ при реализирането на социални предприемачески решения на проблеми свързани с Целите за устойчиво развитие.

Втората среща продължи с дискусия върху публикации в официалните медии, които засягат проблеми свързани с Целите – замърсяването на океаните и моретата, прекомерен улов на риба, суша, обезлесяване на големи местности, военни конфликти, бежански и мигрантски вълни, прояви на дискриминация по полов признак и др. Бяха обсъдени предприетите мерки за подобряването на средата, като тази дискусия беше връзката със следващата групова задача на учениците.

Учениците бяха разделени на групи и започнаха работа по своите предприемачески идеи фокусирани върху връзката между предприемачество, наука и постигане на Целите за устойчиво развитие. Те започнаха да идентифицират интересни за тях проблеми и начините за решаването им чрез предприемачески – научни решения. Груповата работа ще продължи в следващите планирани срещи.

Тук отново може да се запознаете с център „раСТЕМ“, чрез виртуален тур.

Интересна и полезна информация, както и публикации от всички дейности с учениците може да намерите на специално създадената фейсбук страница на проекта, достъпна е ТУК.

Следващата среща с младежи ще се състои на 22 февруари от 13:30 часа.

stolichnaПроект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

273211156 297598122355651 331705825925085474 nУчениците от 90 СУ ще търсят бизнес решения на глобални проблеми

 На 8 февруари от 13:30 часа беше проведена първата от редица срещи с ученици по проект УНИПРЕД на сдружение АРГИ, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Събитието бе проведено хибридно, а участие взеха над 25 младежи, ученици от 90 СУ. Участващите в събитието младежи бяха от осми до единадесети клас.

На младежите беше представена темата на срещата, както и темите, които ще бъдат обект на следващите срещи. Разделени в групи разсъждаваха по най-големите проблеми, пред които е изправено човечеството и търсиха решенията им в Целите за устойчиво развитие на ООН.

Събитието бе проведено в иновативната среда на STEM центъра на 90 СУ – център
„раСТЕМ в света на науките“, което допълни усещането за тематиката на провежданите срещи, а именно връзката между науката и прилагането ѝ при реализирането на социални предприемачески решения на проблеми свързани с ЦУР.

Тук може да се запознаете с  център „раСТЕМ“ , чрез виртуален тур.

Следващата среща с младежи ще се състои на 15 февруари от 13:30 часа. На нея екипите ще бъдат предизвикани да генерират предприемаческите решения на глобалните социални, екологични и икономически проблеми.

 

StolichnaПроект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

DSC 5736Денят започна с младежка дискусия на тема новите лидери и продължи със среща с бизнеса на тема новото начало

На 8 февруари от 10:30 часа в бе проведена онлайн младежка дискусия „Кои са устойчивите лидери?“. Технически университет - Габрово беше домакин на дискусия с младежи. Дискусията беше част от дългосрочната инициатива на фондация „Каузи“  - „Лидери за ново начало“.

Основни говорители в дискусията бяха Жюстин Томс и Марина Стефанова, а на онлайн събитието присъстваха над 20 младежи. Младите хора научиха повече за промяната, нейната всеобхватност и развитието, което бива съпътствано от нея. Бяха обсъдени предизвикателствата пред които се изправят лидерите в днешната динамична обстановка. Акцент беше поставен върху видовете лидерство и техните характеристики.

По време на онлайн събитието, община Габрово беше представена, като една от общините с перспективна икономическа структура и с ефективна областна икономика. Иновациите и технологичното развитие в града са подкрепени от дейността на Технически университет – Габрово, осигуряващ квалифицирани кадри, оказващ подкрепа за иновациите и развитието на връзката между бизнес и наука.

Денят на организираните местни събития в Габрово продължи с дискусия с бизнеса на тема „Възможно ли е ново начало?“.  Събитието бе проведено присъствено, а домакин беше Музей „Дом на хумора и сатирата“.

Гостите и участниците в дискусията бяха посрещнати от директора на музея – госпожа Маргарита Доровска.  

В дискусионния панел „Предизвикателства и възможности в новата реалност. Роля на устойчивите лидери. участие взеха госпожа Маргарита Доровска  директор на Музей „Дом на хумора и сатирата“ и госпожа Десислава Йорданова, част от екипа на Малка театрална компания. Участниците дискутираха  темата за лидерството през призмата на културата и изкуството от гледна точка на устойчивите и напредничави лидери.

Модератор на дискусията беше д-р Жюстин Томс.

Дискусията беше придружена и с представяне на книгата „Лидери за ново начало“ с фокус върху новото лидерство. В книгата са поместени 28 примера за съвременни лидери и носители на промяната от цял свят. Автори на книгата са Жюстин Томс, Марина Стефанова, Джейн Муита и Естер Гомбаш.

Част от събитието бе и включената музейна обиколка.

Дискусия с младежи и дискусия с бизнеса ще бъдат организирани и в град Велико
Търново през месец март 2022 година.

Следете страницата на инициатива „Лидери за ново начало“, за да прочетете първи интервютата, които предстоят с участниците в местните дискусии.

Домакин на онлайн дискусия:              Домакин на присъствена дискусия: 
Logo Technicheski Universitet Gabrovo Mladejka diskusiya

MHS Logo v1 31 Long BG

  

 

 

 Дискусиите се организират с подкрепа от страна на Посолството на Франция.

Posolstvo

Ще бъде създаден механизъм за взаимодействие между публични и образователни институции, граждани и граждански организации на местно ниво

Дейностите по проекта са фокусирани върху служителите на общински и районни администрации, учители и граждански организации и широката общественост.

Чрез изпълнение на проекта ще се популяризират иновативни европейски практики по отношение на въглеродния отпечатък на отделните граждани и ще бъде повишена гражданската осведоменост.

Ще бъде адаптирана добра практика и създадена обучителна програма на тема „въглеродна грамотност“ и ще бъде разработен наръчник за прилагане на добрата практика съдържащ анализ, препоръки и конкретни стъпки за прилагането ѝ.

В обучение с изготвената обучителна програма ще участват инспектори от Столичен инспекторат.

Посредством информационна кампания насочена към учителите, гражданските организации и широката общественост ще се създаде възможност за  запознаване с концепцията за въглеродната грамотност и ползите от прилагането ѝ.

Stolichna

Проект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в  София" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма Европа 2021 от фондация "Каузи" в партньорство със Столичен инспекторат и СУ "Св. Климент Охридски"

                                                                         

От 8 февруари 2022 година в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ ще бъдат провеждани срещи с ученици с цел да бъдат търсени и дискутирани проблемите, пред които е изправено човечеството и ще бъдат търсени начини за решаването им по проект „Ученически научни инициативи - предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД)“ изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021.

Учениците ще се запознаят с Целите за устойчиво развитие на ООН, как науката и технологиите могат да решат проблеми, като глобалното затопляне, климатичните промени и нарастващите неравенства, устойчивият и здравословен живот. Чрез специално създадена интегрирана обучителна програма и методика учениците ще търсят решение на проблемите свързани с ЦУР, чрез социално предприемачество и предприемачески идеи.

Съвместно с ученици и експерти от страна на партньорските организации и учители ще бъдат идентифицирани най-сериозните и належащи проблеми и ще бъдат намерени бизнес решения за тях.

В по-късен етап от проектните дейности, учениците ще разработват собствени бизнес планове, както и прототипи на идеите им на база научни доказателства. Те ще получат консултации и менторска подкрепа и ще имат възможност да се срещнат с потенциални инвеститори, които да чуят и видят предприемаческите им идеи.

Обученията и експериментално-лабораторната работа ще бъдат проведени в STEM среда, благодарение на създадения в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“  STEM център – „раСтем“.

График на обучения, менторски сесии и финално събитие „Ученическа научна предприемаческа борса“ е публикуван тук:

Grafik Stolichna Obshtina

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси