Новини

Част от изпълнението на дейностите по проект „Въглеродната грамотност – път към повишаване на качеството на живот в София“ с водеща организация фондация „Каузи“ в партньорство със Столичен инспекторат и СУ „Св. Климент Охридски“, са създадените образователни и информационни видеа публикувани на официалният YouTube канал на фондацията и нейните партньори.

Информационното видео съдържа информация за изменението на климата и различни причинители на замърсяване с въглероден диоксид. Чрез видеото партньорите целят по-добра осведоменост на гражданите по отношение на дейностите, които причиняват отделянето на вредни газове в атмосферата. Видеото посочва малките промени в начина на живот, които хората могат да предприемат, за да намалят въглеродния си отпечатък в ежедневните си дейности.  

Видео „Как да бъдем въглеродно неутрални на работното място?“ представя информация, която е насочена към предприемането на действия на работното място, които биха създали възможност за отделянето на по-малко въглероден диоксид в атмосферата. Видеото показва, конкретни действия, които водят до положителна промяна.

Образователното видео „Въглеродно неутрален град“ представя начините и действията, които променят климата в градска среда и подобряват начина на живот. В него са посочени стъпките, които водят до създаването на зелена общност, която от своя страна създава въглеродно неутрален град.

Видео „Въглеродна неутралност в личния живот“ показва личните действия и стъпки, които бихме могли да предприемем, за да бъдем въглеродно неутрални. Малките промени в начина ни на живот правят възможна промяната, която помага на цялото общество да живее в по-добра градска среда.

Създадените по проекта видеа са част от образователните ресурси свързани с въглеродната грамотност, те са публикувани за свободно и безплатно ползване. Освен образователен елемент видеата мотивират членовете на обществото да потърсят информация и да предприемат действия към въглеродна неутралност във всички аспекти на своя живот. Пакетът видеа допълва информацията публикувана в наръчник „Въглеродна грамотност за въглеродно неутрален град“.

stolichnaПроект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от фондация „Каузи“  в партньорство със Столичен инспекторат и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Мненията и заключенията, изразени в този материал, не представляват официално становище на Столична община

SO Vuglerodna gramotnostНаръчник „Въглеродна грамотност за въглеродно неутрален град“ дава базова информация включваща основни понятия, препоръки и анализ, който може да бъде използван от страна на гражданите, учителите и други заинтересовани лица с цел провеждане на обучения по въглеродна грамотност и изграждане на базови умения по темата. Наръчникът е достъпен за изтегляне на официалната страница на фондация „Каузи“ и на официалните сайтове на партньорите.

Наръчникът съдържа:

 • Представяне на добрата практика на град Нотингам за „Зелено партньорство“ , на която са базирани всички материали по проекта
 • Най-важните стъпки, за да изградим устойчив град
 • Въглеродно неутрален транспорт, енергия, вода, потребление и отпадъци
 • Ползи от прилагането на подхода и добрата практика за намаляване на въглеродните емисии
 • Препоръки и конкретни стъпки, з ада бъдем въглеродно неутрални

Наръчник „Въглеродна грамотност за въглеродно неутрален град“ е достъпен за безплатно изтегляне.

stolichnaПроект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от фондация „Каузи“  в партньорство със Столичен инспекторат и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Мненията и заключенията, изразени в този материал, не представляват официално становище на Столична община

Информационното видео „Как големите проблеми се превръщат в работещи решения?“ и обучителното видео „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“ са достъпни за преглед в YouTube.

Изработените видеа допълват образователните продукти подготвени по проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“  изпълняван от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин.“

Информационното видео представя проекта, Целите за устойчиво развитие, връзката между наука, технология, инженерство и математика с генерирането на социални предприемачески идеи. Видеото представя и информация за организирането на първата ученическа предприемаческа борса където ученици имат възможност да се срещнат с потенциални инвеститори, програми, фондове и банки. Достъп до видео: „Как големите проблеми се превръщат в работещи решения?“.

Образователното видео съдържа информация за устойчивото развитие, социалното приобщаване, екологичната устойчивост и икономическия просперитет. Видеото съдържа информация за генерирането на предприемачески социални идеи и дава полезни насоки за планирането и представянето пред потенциални инвеститори. Достъп до видео: „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“.

stolichnaПроект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Мненията и заключенията, изразени в този материал, не представляват официално становище на Столична община

UNIPREDНаръчникът, озаглавен „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“ създаден в помощ на ученици, които биха искали да създадат социални предприемачески идеи с фокус върху използването на технологиите и науката, е достъпен безплатно на официалният сайт на сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Наръчникът съдържа:

 • Същност на устойчивото развитие и информация за Целите за устойчиво развитие
 • Връзката между предприемачество и наука
 • Планиране на социални предприемачески идеи
 • Стъпки за създаване на бизнес план
 • Насоки за представяне на бизнес идеи пред потенциални инвеститори
 • Добри примери за социално – научни бизнес идеи

Може да изтеглите „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“.

Подробно разписаните в него насоки за планиране на дейностите по откриване на социални и екологични проблеми, генериране на идеи за решаването им, използването на научни подходи включително СТЕМ водят до създаването на възможност на всички, които имат необходимост от насоки по най-добрият и ефективен начин да реализират идеите си.

stolichnaПроект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Мненията и заключенията, изразени в този материал, не представляват официално становище на Столична община

По време на първа Ученическа научна предприемаческа борса идеите бяха представени пред потенциални инвеститори

278741949 377804407689177 3300223143802694724 nБиоразградими прибори от захарна тръстика, които да заместят пластмасата и биоградинка в двора на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ бяха идеите представени от ученици в 8 клас по време на първата специализирана предприемаческа борса, която срещна младите хора с потенциални инвеститори. Бизнес идеите бяха разработвани в продължение на три месеца от ученици на 90 СУ съвместно с бизнес консултанти и ментори. Задачата им беше да се идентифицират належащите екологични, социални и икономически проблеми, пред които е изправено човечеството в момента. Участниците генерираха идеи за справяне с тези проблеми, базирани на природните науки и с възможност за превръщането им в бизнес начинания. На финалното събитие учениците имаха възможност да представят идеите си пред потенциални инвеститори в лицето на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия и център за предприемачество „Ринкър“.

Целта на проект „УНИПРЕД“ е да запознае младите хора с Целите за устойчиво развитие на ООН, отразяващи най-съществените проблеми пред човечеството и да насърчи търсенето на предприемачески идеи, базирани на науката, за справянето с тях. В началото на проекта групите избраха да търсят решения на проблемите, свързани с прекомерната употреба на пластмаса и с липсата на достъп до здравословна храна за учениците. Първата идея бе свързана с живота под водата и неговото опазване. Учениците представиха плана си за създаването на прибори за хранене от захарна тръстика, които са биоразградими и не замърсяват. Втората предприемаческа идея бе свързана със създаването на БИО зеленчукова градинка „Свежест“, която да замести нездравословните храни в училищната лавка.

Домакин на събитието бе 90 СУ, а предприемаческата борса се състоя в СТЕМ центъра „раСТЕМ“ – уникална учебна среда, която насърчава и подпомага интегрираното изучаване на природни науки.

Събитието е част от проект „УНИПРЕД“, финансиран от Програма Европа 2021 на Столична община и се изпълнява от сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

278519185 769956221049564 3787749890900526425 n 1

StolichnaПроект: „Ученически научни инициативи - предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ АРГИ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

Практически задачи, дискусии и обучение върху въглеродните емисии и начините за намаляването им при ежедневните дейности на човека в градска среда, на работното място и в личния живот бяха част от обучението на инспекторите

278134458 504459867810503 1273282822919149433 nВ събитието се включиха 10 инспектора от Столичен инспекторат и за първи път беше приложен методът и ноу-хау  на база практиката за въглеродно неутрални градове на Нотингам.

На участниците бяха представени кратки презентации съдържащи основни понятия, препоръки и добри практики засягащи въглеродната грамотност.

Чрез знанията, които инспекторите получиха и изградените умения от участието в дискусии и практически упражнения се цели те да бъдат приложени на практика и да се повиши качеството на живот в град София.

Моделът на добрата практика наречен „Зелено партньорство“ цели създаването на базови знания по отношение на „въглеродната грамотност“.

Инспекторите участваха в няколко практически задачи, които бяха насочени към прилагане на знания относно възможностите, които хората имат за намаляване на вредните емисии и повлияване върху климатичните промени и глобалното повишаване на температурата. Участниците бяха разделени на екипи и работиха съвместно над практическите отборни игри „Климатична мозайка“ и „Да бъдем въглеродно неутрални“.

В продължение на дейностите по проекта са създадени информационен клип, както и образователни видеоклипове. Видеоклиповете ще бъдат публикувани на страницата на фондация „Каузи“ и разпространени по различни информационни канали.

По проекта е създаден наръчник, който да дава базова информация включваща основни понятия, препоръки и анализ, който може да бъде използван от страна на гражданите, учителите и други заинтересовани лица с цел провеждане на обучения по въглеродна грамотност и изграждане на базови умения по темата.

Наръчникът и видеата ще бъдат обществено достъпни и ще могат да се използват свободно от заинтересованите. За повече информация следете сайта и фейсбук страницата на фондация „Каузи“.

StolichnaПроект “Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2021 от фондация „Каузи“ в партньорство със Столичен инспекторат и Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Петата среща по проект УНИПРЕД бе фокусирана върху представянето на социалните и научни идеи на учениците, които ще бъдат представени по време на финалното събитие по проекта

90 SUНа 8 март от 13:30 часа беше проведена четвъртата среща с ученици по проект УНИПРЕД на сдружение АРГИ, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Срещата с учениците бе посветена на тема „Представяне на бизнес идея“ /Pitching/.

Учениците имаха възможност да разкажат идеите си пред останалите и се упражниха да направят представянето в рамките на 100-150 думи. Практическите упражнения, които бяха проведени по време на петата среща с ученици и експерти на партньорите, както и учителите по науки, бяха насочени към изграждане на умения за представяне на идеи пред потенциални инвеститори и подготовка за участие във финално събитие по проекта. 

Тук отново може да се запознаете с  център „раСТЕМ“ , чрез виртуален тур.

Интересна и полезна информация, както и публикации от всички дейности с учениците  може да намерите на специално създадената фейсбук страница на проекта, достъпна е ТУК.

В следващите седмици учениците ще имат възможност да участват в менторски сесии за разработване на бизнес план и прототипи на научните им социални идеи.

На 19 април ще бъде проведено финалното събитие по проекта – „Ученическа научна предприемаческа борса“. Формата на събитието ще бъде хибриден. Учениците ще имат възможност да се срещнат с потенциални инвеститори, на които да разкажат за идеите си и да получат ценна обратна връзка.

Повече информация за събитието ще бъде публикувана на сайта на Сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ АРГИ, на фондация „Каузи“ и на сайта на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, както и на фейсбук страницата на проекта.

StolichnaПроект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

Четвъртата по ред среща бе фокусирана над планирането на оформилите се вече предприемачески бизнес идеи на учениците

90SUНа 1 март от 13:30 часа беше проведена четвъртата среща с ученици по проект УНИПРЕД на сдружение АРГИ, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Събитието бе проведено присъствено в STEM центъра на 90 СУ, a участие взеха младежи от осми до единадесети клас.

Срещата с учениците започна с дискусия върху вече създадените първоначални идеи. Всеки от екипите разказа за своята идея и до какъв етап в развитието си е стигнала тя. Учениците се запознаха със структурата на бизнес план, за да могат да подготвят бизнес планирането на идеите си. Темите на срещата засягаха – клиентите, каналите за общуване с бъдещите клиенти, отношенията между клиентите и създателите на бизнес идеите, ключовите дейности през които е необходимо да преминат учениците, за да изготвят плановете си по най-добрия начин.

Срещата продължи с работа по групи. Учениците представиха един на друг своите „специални предложения“  и бе проведена дискусия върху всички научни предприемачески идеи.

Тук отново може да се запознаете с  център „раСТЕМ“ , чрез виртуален тур.

Интересна и полезна информация, както и публикации от всички дейности с учениците  може да намерите на специално създадената фейсбук страница на проекта, достъпна е ТУК.

Следващата среща с младежи ще се състои на 8 март от 13:30 часа.

StolichnaПроект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

SO 3Учениците от 90 СУ научиха повече за социалното предприемачество и как могат да планират идеите си

В проведените по-рано срещи младежите се запознаха с предприемачеството – какво е, как се планира, как бихме могли да го обвържем с Целите за устойчиво развитие и как предприемачеството е свързано с науката. Третата среща с учениците от 90 СУ в рамките на трети модул от обучението, бе насочена към социалното предприемачество. Заниманието беше част от проект  УНИПРЕД на сдружение АРГИ, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Събитието бе проведено присъствено в STEM центъра на 90 СУ, а участие взеха младежи от осми до единадесети клас.

Учениците продължиха работата си във вече сформираните групи. Всяка от групите бе избрала проблем свързан с Целите за устойчиво развитие и бе започнала да търси решение на проблемът, чрез науката. Идеите на младите хора са насочени към по-чиста среда, по-добро здравеопазване и по-добър начин на живот и хранене.

Темата на срещата беше социалното предприемачество и на присъстващите младежи бе показана разликата между социалният и традиционен предприемач. Обучителите бяха подготвили примери за социални предприемачи от България – Humans in the loop, CupFfee и други.

Работата по групи с учениците продължи с формиране на визията за всяка от идеите, както и с определяне на мисия на бизнес идеята.

Тук отново може да се запознаете с център „раСТЕМ“, чрез виртуален тур.

Интересна и полезна информация, както и публикации от всички дейности с учениците може да намерите на специално създадената фейсбук страница на проекта, достъпна е ТУК.

Следващата среща с младежи ще се състои на 1 март от 13:30 часа.

StolichnaПроект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

През март ще бъдат проведени две дискусии и ще бъде представена книгата „Лидери за ново начало“

„Младежки Дом – Велико Търново“ ще бъде домакин на дългосрочната инициатива на фондация „Каузи“„Лидери за ново начало“ във Велико Търново на 17 март (четвъртък) от 13:00 часа и 14:30 часа.

В рамките на един ден във Велико Търново се организира серия от местни събития, които включват:

17 March VT Youth event coverМладежка дискусия „Кои са устойчивите лидери?“ с младите хора от местната общност, които са изправени пред предизвикателството да получат пълна и обективна информация, както и здравословна доза критично мислене, които да подпомогнат осъзнатия им избор и активно включване на обществения живот на тяхната общност.

 

 

 

17 March VT Business event cover

 

Открита дискусия „Възможно ли е ново начало?“ с представители на местния бизнес и граждански организации, която ще очертае местното на предстоящия период на икономическо и социално и ще споделят дошло ли е времето на устойчивото лидерството.

 

 

 

 

 Премиера на книгата „Лидери за ново начало“ и среща с част от авторите.

Студенти, ученици и младежи ще имат възможност да участват в тематичната дискусия „Кои са устойчивите лидери?“ на 17 март (четвъртък) от 13:00 часа.

Представители на бизнеса и обществения живот ще дискутират темата „Възможно ли е ново начало?“  на 17 март (четвъртък) от 14:30 часа.

По време на срещата ще бъде представена и книгата „Лидери за ново начало“ на Марина Стефанова, Жюстин Томс, Джейн Муита и Естер Гомбаш.

Акцент в дискусията с бизнеса ще бъде поставен върху ролята на устойчивите лидери и предизвикателствата пред бизнеса в условия на пандемия. Основният фокус ще е обсъждането на въпроса дали вече е настъпило времето на устойчивото лидерство, най-важните лидерски качества, ролята на устойчивостта и отговорността в новата реалност.

Всички желаещи ще могат на място да закупят книгата „Лидери за ново начало“ с лично послание от част от авторите.

„Лидери за ново начало“ е прекрасна подсказка, че силните и ярки примери са навсякъде около нас, че имаме множество извори, от които да черпим вдъхновение и градивни идеи. А също – и че самите ние имаме силата да се пробудим и активно да живеем в съгласие с ценностите, на които се възхищаваме и които имат толкова реално значение в живота ни.“, казват авторите. 

Повече за инициативата може да разберете на: www.leadersforanewbeginning.org

На фейсбук страницата на инициативата: ТУК

Събитието ще бъде проведено при спазване на всички противоепидемични мерки. 

Събитието е безплатно, но с предварителна регистрация на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон 0876 247 334 – Биляна Камбурова

Програма на събитието е достъпна ТУК

 

PosolstvoДискусиите са организирани с подкрепа от страна на Посолството на Франция.

 

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси