Новини

Фирми получават експертна подкрепа от креативни младежи

caravana small КопиеМикро-, малки или средни компании, които биха искали да получат експертна подкрепа от млади хора с опит в креативните индустрии от България и Сърбия, имат възможност да се включат в международен проект. В първата фаза на проекта, който е с водеща организация Икономическия факултет в Ниш, се селектират и обучават младежите. В следващия етап те ще работят с компании от граничния регион за подобряване на разрешаване на реални бизнес казуси. Младежите ще бъдат подкрепени през цялото време от опитни бизнес ментори. Като последна дейност се предвижда организирането на международна конференция, на която компаниите и младежите ще представят резултатите от работата си.

Инициативата е част от проект „Креативна каравана“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество. Целта му е младите хора да се насочат към предприемачеството като път за справяне с множество социални проблеми, както и да се усвои максимално потенциала на региона за развитие на бизнеса. Като основни резултати се очаква в края на проекта младите хора да са повишили капацитета си в областта на предприемачеството, а компаниите – да са получили ефективни решения, бизнес или маркетингови планове, нова корпоративна идентичност или друг продукт, който да повиши конкурентоспособността им.

Партньори от България са фондация „Каузи“ и СУ „Иван Вазов“, гр. Своге.

Повече информация можете да намерите на сайта на проекта „Креативна каравана“ www.creativecaravan.eu

©2020 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси