Новини

Създадена е обучителна програма на база проучените потребностите за заетост на младите хора в Ихтиман и Сливница

1

Проучването показва, че участвалите в запитването младежи най-често търсят работа в интернет, като посещават сайтовете публикуващи обяви за работа. Следващ предпочитан канал, за да намерят работа са препоръките получавани от приятели и познати. Само 3 % от запитаните посочват, че не са търсили работа.

2

29 % от запитаните младежи отговарят, че търсят активно работа. Почти същото процентно разпределение посочват, че са доволни от заеманата от тях работна позиция в момента.

Във вторият панел от въпроси са засегнати дигиталните компетенции на младежите.

3

Данните от проучването показват, че младежите използват социалните мрежи най-често за удоволствие в свободното си време.

От друга страна благодарение на създадената програма от обучения, те ще бъдат запознати с възможностите на социалните медии, като източник на полезна информация за учене и търсене на работа.

В третият панел от въпроси, участвалите в проучването младежи отговарят на въпроси свързани с активното гражданство и участието в доброволчески инициативи.

4

59 % от запитаните младежи посочват, че са участвали в доброволчески инициативи и кампании, докато 21 % посочват, че не са се включвали.

Заключението на публикуваното проучване показва, че съществуват конкретни положителни нагласи на младите хора за участие в обучения за подобряване на уменията им за заетост и дигитални компетенции.

 

 

©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси