Новини

Фондация „Каузи“ набира оферти за изпълнение на услуги

4.06.2021 година

Във връзка с изпълнение на проект Sustainable Global Objectives Applied by Local Youths (GOAL) финансиран от ЕС по програма Interreg-IPA CBC България – Сърбия с водещ партньор организация “Proactive“, фондация „Каузи“ търси изпълнител на услуги за oосигуряване на зали, транспорт, настаняване и кетъринг.

Краен срок за подаване на оферти: 11.06.2021 г.

Офертите се подават на ръка в офиса на фондация „Каузи“, по имейл или по пощата като важи датата на товарителницата.

Повече информация можете да намерите в тръжното досие.

Покана логистика

Форма за подаване на офертата

©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси