Новини

Среща с родители "Организиране на маскен бал"

Masken BalВъв връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

Маскеният бал ще включва участие на деца и родители. Децата ще дефилират в салона на училището с предварително подготвени маски изработени от тях.

По време на събитието ще има представяне на сценка – съвременна драматизация по приказката  „Дядо вади ряпа“, като сценката ще представят деца предварително подготвили се за изявата пред публиката.

По приказката „Косе - Босе“ ще бъде представена драматизация от страна на учениците.  

Събитието ще включва и представяне на танци, като учениците ще танцуват „Танц на пеперудите“ отново с костюми и изработени от тях маски.

Децата ще представят на присъстващите какви са добрите и лошите черти на героите, които са избрали да играят.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси