Новини

Среща с родители "Ден на талантите"

Den TalantiВъв връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

Денят на таланта включва участието на родители и деца. Децата ще имат възможност да покажат на всички присъстващи своите таланти, като всяко дете е подготвило свой собствен репертоар.

Ще бъдат представени рисунки и сувенири от разнообразни материали изработени от децата.

Децата и родителите ще поднесат на присъстващите кулинарни шедьоври, които са подготвили съвместно за събитието.

Децата ще представят и спортни таланти – умения за игра с футболни, баскетболни и волейболни топки, умения за въртене на обръчи и други.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси