Новини

На 24 ноември бе проведена среща с родители „Изкуство и традиции“ в град Полски Тръмбеш

24.11 Izkustvo TradiciiVizualizaciya

 

 

 

На 24 ноември от 14:00 часа в град Полски Тръмбеш в НЧ „Отец Паисий 1905“ бе проведена среща с родители „Изкуство и традиции“. Срещата беше част от дейност „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“, по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

На събитието присъстваха родители и ученици от СУ „Цанко Церковски“. Представителите на община Полски Тръмбеш и фондация „Каузи“ бяха подготвили редица интересни за присъстващите съвместни занимания.

По време на срещата родителите получиха информационни материали за проекта, които включваха брошури и дипляни на различна тематика свързани с отговорностите на родителите, идеи за прекарване на качествено време между родители и деца, здравната култура, значението на съвместните дейности и важността на семейните ценности и празници. В материалите се съдържаше и информация за различните култури и техните особености, важността да приемаме и да подхождаме с разбиране към другите, приликите и разликите в културните и семейните особености, както и информация свързана със спорта, свободното време, обучението в домашна среда и здравословния начин на живот.

Събитието се проведе на открито при спазване на всички противоепидемични мерки. Това създаде възможност децата и родителите да се включат в богато разнообразие от различни планирани за целта дейности.

С децата и родителите бяха дискутирани темите за различните видове изкуство и как то е свързано с различните култури. Бяха дадени примери за известни с изкуството си личности от различните етноси в страната и по света.

Бяха показани различни начини за изработване на изкуство в домашна среда съвместно между родители и деца. Децата и родителите научиха, че дейностите свързани с изкуство не са единствено рисуването или изработването на скулптури, че изкуство може да бъде и писането на литературно произведение, изкусни изяви в различните спортни дисциплини, пеенето и танцуването и други.

На събитието участниците отново бяха информирани за възможността да вземат участие със свои авторски фотографии в конкурс „Духът на община Полски Тръмбеш“ и на изложбата, на която ще бъдат представени както всички участващи авторски фотографии, така и ще бъдат раздадени награди на първите трима участници събрали най-много гласове в страницата на конкурса за своите снимки.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници в събитието.

24.11 Izkustvo Tradicii 2

24.11 Izkustvo Tradicii 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси