Новини

Проведе се среща с родители на тема „Ден на таланта“ в град Полски Тръмбеш

24.11 Den Talanti 1Vizualizaciya

 

 

 

На 24 ноември от 15:00 часа в град Полски Тръмбеш в НЧ „Отец Паисий 1905“ бе проведена среща с родители „Ден на таланта“. Срещата беше част от дейност  „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“, по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

На събитието присъстваха родители и ученици от СУ „Цанко Церковски“. Партньорите по проекта- община П. Тръмбеш и фондация „Каузи“ бяха планирали занимания за участниците в срещата, с които да покажат своите таланти – рисуване и спорт.

Родителите получиха брошури и дипляни свързани с отговорното родителство, идеи за съвместни занимания, здравната култура и важността на семейните ценности и празници. В материалите се съдържаше и информация за различните култури и техните особености, важността да приемаме и да подхождаме с разбиране към другите, приликите и разликите в културните и семейните особености, както и информация свързана със спорта, свободното време, обучението в домашна среда и здравословния начин на живот.

Събитието се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и бе поместено на открито, което създаде възможност децата и родителите да се включат пълноценно в предвидените практически занимания.

Родителите и децата дискутираха своите таланти и споделиха помежду си как са развили интерес към дейностите свързани с пеене, танцуване и спорт. Множество от участниците споделиха, че участват в народни танцувални състави и участват в редица конкурси. Присъстващите деца споделиха за своите участия в състави по модерни танци и пеене.

На събитието отново бе представена възможността за участие с авторски фотографии в конкурс „Духът на община Полски Тръмбеш“ и на изложбата, на която ще бъдат представени снимките, така и ще бъдат раздадени награди на първите трима участници събрали най-много гласове в страницата на конкурса за своите снимки.

Децата и родителите рисуваха заедно по темата за талантите и любимите за тях дейности. Площадът пред читалището се превърна в изложбена площ на всички изработени от децата и родителите рисунки. Всеки от участниците сподели на останалите какво е нарисувал и с какво го свързва. Рисунките бяха направени с тебешири, а откритото пространство направи възможно останалите жители на общината да разгледат направените рисунки.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници в събитието.

24.11 Den Talanti 3

24.11 Den Talanti

------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси