Новини

Започват дейностите по проект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“ на фондация „Каузи“ в партньорство със Столичен инспекторат и СУ „Св. Климент Охридски“

Ще бъде създаден механизъм за взаимодействие между публични и образователни институции, граждани и граждански организации на местно ниво

Дейностите по проекта са фокусирани върху служителите на общински и районни администрации, учители и граждански организации и широката общественост.

Чрез изпълнение на проекта ще се популяризират иновативни европейски практики по отношение на въглеродния отпечатък на отделните граждани и ще бъде повишена гражданската осведоменост.

Ще бъде адаптирана добра практика и създадена обучителна програма на тема „въглеродна грамотност“ и ще бъде разработен наръчник за прилагане на добрата практика съдържащ анализ, препоръки и конкретни стъпки за прилагането ѝ.

В обучение с изготвената обучителна програма ще участват инспектори от Столичен инспекторат.

Посредством информационна кампания насочена към учителите, гражданските организации и широката общественост ще се създаде възможност за  запознаване с концепцията за въглеродната грамотност и ползите от прилагането ѝ.

Stolichna

Проект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в  София" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма Европа 2021 от фондация "Каузи" в партньорство със Столичен инспекторат и СУ "Св. Климент Охридски"

                                                                         

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси