Новини

Проведе се двудневно обучение по въглеродна грамотност за инспектори от Столичен инспекторат

Практически задачи, дискусии и обучение върху въглеродните емисии и начините за намаляването им при ежедневните дейности на човека в градска среда, на работното място и в личния живот бяха част от обучението на инспекторите

278134458 504459867810503 1273282822919149433 nВ събитието се включиха 10 инспектора от Столичен инспекторат и за първи път беше приложен методът и ноу-хау  на база практиката за въглеродно неутрални градове на Нотингам.

На участниците бяха представени кратки презентации съдържащи основни понятия, препоръки и добри практики засягащи въглеродната грамотност.

Чрез знанията, които инспекторите получиха и изградените умения от участието в дискусии и практически упражнения се цели те да бъдат приложени на практика и да се повиши качеството на живот в град София.

Моделът на добрата практика наречен „Зелено партньорство“ цели създаването на базови знания по отношение на „въглеродната грамотност“.

Инспекторите участваха в няколко практически задачи, които бяха насочени към прилагане на знания относно възможностите, които хората имат за намаляване на вредните емисии и повлияване върху климатичните промени и глобалното повишаване на температурата. Участниците бяха разделени на екипи и работиха съвместно над практическите отборни игри „Климатична мозайка“ и „Да бъдем въглеродно неутрални“.

В продължение на дейностите по проекта са създадени информационен клип, както и образователни видеоклипове. Видеоклиповете ще бъдат публикувани на страницата на фондация „Каузи“ и разпространени по различни информационни канали.

По проекта е създаден наръчник, който да дава базова информация включваща основни понятия, препоръки и анализ, който може да бъде използван от страна на гражданите, учителите и други заинтересовани лица с цел провеждане на обучения по въглеродна грамотност и изграждане на базови умения по темата.

Наръчникът и видеата ще бъдат обществено достъпни и ще могат да се използват свободно от заинтересованите. За повече информация следете сайта и фейсбук страницата на фондация „Каузи“.

StolichnaПроект “Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2021 от фондация „Каузи“ в партньорство със Столичен инспекторат и Софийски университет "Св. Климент Охридски"

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси