Новини

Пакет обучителни видеа за въглеродната грамотност са достъпни в YouTube канала на фондация „Каузи“

Част от изпълнението на дейностите по проект „Въглеродната грамотност – път към повишаване на качеството на живот в София“ с водеща организация фондация „Каузи“ в партньорство със Столичен инспекторат и СУ „Св. Климент Охридски“, са създадените образователни и информационни видеа публикувани на официалният YouTube канал на фондацията и нейните партньори.

Информационното видео съдържа информация за изменението на климата и различни причинители на замърсяване с въглероден диоксид. Чрез видеото партньорите целят по-добра осведоменост на гражданите по отношение на дейностите, които причиняват отделянето на вредни газове в атмосферата. Видеото посочва малките промени в начина на живот, които хората могат да предприемат, за да намалят въглеродния си отпечатък в ежедневните си дейности.  

Видео „Как да бъдем въглеродно неутрални на работното място?“ представя информация, която е насочена към предприемането на действия на работното място, които биха създали възможност за отделянето на по-малко въглероден диоксид в атмосферата. Видеото показва, конкретни действия, които водят до положителна промяна.

Образователното видео „Въглеродно неутрален град“ представя начините и действията, които променят климата в градска среда и подобряват начина на живот. В него са посочени стъпките, които водят до създаването на зелена общност, която от своя страна създава въглеродно неутрален град.

Видео „Въглеродна неутралност в личния живот“ показва личните действия и стъпки, които бихме могли да предприемем, за да бъдем въглеродно неутрални. Малките промени в начина ни на живот правят възможна промяната, която помага на цялото общество да живее в по-добра градска среда.

Създадените по проекта видеа са част от образователните ресурси свързани с въглеродната грамотност, те са публикувани за свободно и безплатно ползване. Освен образователен елемент видеата мотивират членовете на обществото да потърсят информация и да предприемат действия към въглеродна неутралност във всички аспекти на своя живот. Пакетът видеа допълва информацията публикувана в наръчник „Въглеродна грамотност за въглеродно неутрален град“.

stolichnaПроект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от фондация „Каузи“  в партньорство със Столичен инспекторат и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Мненията и заключенията, изразени в този материал, не представляват официално становище на Столична община

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси