Новини

Столични инспектори се обучават на въглеродна грамотност

Как да направим града въглеродно неутрален и какво значи въглероден бюджет бяха сред темите, по които се обучаваха служители на Столичен инспекторат – институцията, която следи за изпълнението на мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух в София. В събитието се включиха 10 инспектори, а методиката, по която протече заниманието, е базирана на добрата практика за въглеродно неутрален град на Нотингам. Градът цели да постигне нулеви въглеродни емисии до 2028 година като една от стъпките за това е постигането на базова „въглеродна грамотност“ за всички членове на общността – институции, граждани, организации и бизнес.

В София методиката е адаптирана от фондация „Каузи“ в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и със съдействието на Столичен инспекторат по проект „Въглеродна грамотност - път към повишаването на качеството на живот в София“, финансиран от Програма Европа 2021 на Столична община. Тридневното обучение обхваща както запознаването с базови понятия като „въглеродна неутралност“, „въглероден бюджет“, „устойчиво развитие“, начините за намаляване на въглеродните емисии в различните сфери на живот – на работното място, в личния живот, при пътуване, потребление на стоки и услуги. Акцент се поставя и върху ролята на местните власти в подпомагането, насърчаването и контрола на всички тези процеси.

В обучителната програма са включени множество интерактивни и игрови похвати. Участниците работят над практическите отборни игри „Климатична мозайка“ и „Да бъдем въглеродно неутрални“, разработени като част от материалите за обучението.

Намаляването на въглеродните емисии в София може да се случи единствено ако всички участници в този процес имат базови познания за това кои са най-вредните процеси и дейности, какви са последствията от тях върху здравето на хората и икономическия просперитет на града, както и за малките крачки, които всеки ден можем да правим към устойчиво развитие“, каза д-р Марина Стефанова от СУ „Св. Климент Охридски“, лектор в проекта.

Обучителните ресурси се допълват с обучителни и информационни видеа, които са публикувани на YouTube канала на фондация „Каузи“. Разработен е наръчник, който дава базова информация, включваща основни понятия, анализ на предизвикателствата и възможностите и препоръки за подобряване на средата. Наръчникът е предназначен за различни публики, в които влизат обществеността в столицата, учители в различни етапи на образованието, които могат да го ползват като учебен ресурс, граждани и граждански организации.

stolichnaПроект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от фондация „Каузи“  в партньорство със Столичен инспекторат и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси