Новини

Бе изпълнена последна дейност по проект S.I.M.P.L.E.

Проект SIMPLE - пътищата към устойчивост, устойчивите бизнес модели и методологии за измерване на въздействието, които отчитат специфичните характеристики на МСП, надграждайки добрите бизнес практики на национално, европейско и международно ниво. SIMPLE е иновативен проект по програма Еразъм+, който има за цел да идентифицира уменията, необходими за установяване на устойчивите пътища за трансформация на МСП.
 
IO3 - ПЛАН ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Партньорите по проект SIMPLE са във финалната фаза на разработването и реализацията на всички цели на проекта. Сред основните цели на партньорството беше съвместно разработване и стандартизиране на методи и инструменти за измерване и управление на социалното въздействие в МСП, за да се създаде възможност за моментна снимка на планираните цели за социални иновации и да се изготви план за действие, който да насочва компаниите при проектирането на техния бизнес модел, като ориентира целите и методите си към логиката на B-Corp и Benefit Company.
 
По-специално, IO3 беше разделен на 3 основни дейности:
 
  • АНАЛИЗ: Започвайки от анализ на добрите практики на МСП, партньорите идентифицираха успешните фактори и възможността на тяхното имплементиране, за да дефинират и тестват бизнес модели, структурирани според логиката на B-Corp и Benefit Company.
  • РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ: партньорите са разработили модел на План за действие. Моделът използва съществуващи системи за сертифициране (B-Corp) и подходи, за да направи въздействието върху околната среда и обществото толкова измеримо, колкото и икономическото представяне, и по този начин сравнимо с това на други компании.SIMPLE verticale
  • ТЕСТВАНЕ С МСП: Партньорите създадоха възможности за подкрепа на МСП с цел да предоставят на компаниите насоки за подобряване на устойчивостта им и социалното им въздействие.
 
Искате ли да научите повече за проект SIMPLE?
 
Партньори по проекта са: ISRE - Италия, CCIB- Испания, PIMEC - Испания, CPU - Словения, KAUZI FOUNDATION - България, PHANTEION - Гърция, PRISM - Италия
©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси