Новини

Покана за Участие в Проучване: Въпросник за младежи - нагласи и разбиране на STEM обучението обвързано с развитието на социално предприемачеството за постигане на Целите за устойчиво развитие

Въпросник за младежи - нагласи и разбиране на STEM обучението и връзката с предприемачеството за постигане на Целите за устойчиво развитие

Част от съвместния проект " STUDentrepreLOGO STUDentrepreneurs JPG vertical BLUE Type 2neurs" на фондация "Кaузи", социално предприятие "Liofyllo"- Гърция и Асоциация "Jovesolides" - Испания са проучванията заложени в дейност едно.

Каним младежи между 15 и 29 години да вземат участие в попълването на анонимен въпросник насочен към проучване на мнението на младите хора относно състоянието и нивото на признаване на STEM предприемачеството като възможен кариерен път. 

Получените отговори ще предоставят ценна информация за възприемането и разбирането на STEM предприемачеството сред млади хора. Отговорите ще помогнат за създаването на стратегии за насърчаване и подкрепа на предприемаческите начинания в STEM областите и създаването на отворени обучителни ресурси. 
 
Областите на STEM (наука, технологии, инженерство и математика) са в челните редици на иновациите и технологичния напредък, движейки значително икономически растеж и обществен прогрес. Предприемачеството в тези области предлага уникален кариерен път за младите хора и възможност да прилагат своите знания, креативност и умения за справяне с предизвикателствата в реалния свят и създаване на решения на конкретни социални проблеми.
През последните години нараства вниманието за потенциала на STEM предприемачеството и начините да стимулира иновациите, създаването на работни места и да насърчава икономическото развитие. Важен въпрос е степента, в която младите хора смятат, че STEM предприемачеството е възможен кариерен път.
 
Чрез разбирането на факторите, които влияят върху решенията на младите хора относно кариерните пътеки в STEM предприемачеството, можем по-добре да приспособим образователните програми насочени към подкрепа и създаващи възможности за овластяване на амбициозни предприемачи и насърчаването на култура на иновациионно мислене.
 
ДОСТЪП ДО ПРОУЧВАНЕТО: ТУК

 

 

en co funded by the eu posПроектът се финансира по програма „“Еразъм +“

Тази публикация е създадена от фондация "Каузи", съдържанието ѝ е изцяло отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не отразява задължително позицията на програма „Еразъм +“ и ЕК.

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси