Новини

Проучване на мнението на представители на академичните институции, НПО, бизнес за разпознаването на STEМ предприемачеството като възможна кариерна пътека от младите хора

Проучване на мнението на заинтересовани страни, фокусирано върху разпознаването на STEM (наука, технологии, инженерство и математика) предприемачеството като възможна кариерна пътека, обвързано с постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР) от младите хора. Проучването е част от проект "STUDentrepreneurs".

LOGO STUDentrepreneurs JPG Type 2Целите за устойчиво развитие (ЦУР), установени от Организацията на обединените нации, предоставят цялостна рамка за справяне с глобалните предизвикателства и напредък в устойчивото развитие. В този контекст STEM предприемачеството се очертава като динамичен път за стимулиране на иновациите, икономическия растеж и социалното въздействие, същевременно подкрепяйки ЦУР.

Основната цел на проучването е придобиването на по-задълбочен поглед върху нивото на обвързаност между STEM предприемачеството насочено към подкрепа на постигане на ЦУР. 

Ключови теми:

Въпросникът разглежда набор от ключови теми, включително:

- Възприеманото значение на STEM предприемачеството за постигане на ЦУР;

-Текущи усилия и инициативи, насочени към насърчаване на STEM предприемачеството в рамките на ЦУР;

-Бариери и предизвикателства, възпрепятстващи развитието и напредъка на STEM предприемачеството в съответствие с ЦУР;

-Възможности за сътрудничество и партньорство за подобряване на видимостта и въздействието на STEM предприемачеството върху целите за устойчиво развитие;

Споделените уникални гледни точки и опит са неразделна част от оформянето на  разбирането за тази сложна и многостранна тема. Споделените разбирания и опит,  допринасят за генерирането на ценни знания, които могат да формират програми и инициативи, вкл. разработване на образователна програма за млади хора (15-29), насочена към насърчаване на благоприятна екосистема за развитие на STEM предприемачество в съответствие с ЦУР.

Поверителност:

Цялата споделена информация, ще бъде третирана при изключителна конфиденциалност. Изводите ще бъдат представени в обобщен вид, за да се гарантира анонимност.

 

ДОСТЪП ДО ПРОУЧВАНЕТО:ТУК

 

en co funded by the eu posПроектът се финансира по програма „“Еразъм +“

Тази публикация е създадена от фондация "Каузи", съдържанието ѝ е изцяло отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не отразява задължително позицията на програма „Еразъм +“ и ЕК.

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси