Новини

Фондация „Каузи“ стартира нов проект в КТИ

От началото на юни фондация „Каузи“ стартира изпълнението на проект „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“, финансиран от Столична община по Програма Европа, 2016.

Инициативата цели да подпомага разбирането на същността на креативната и творческата индустрия от страна на различните представители на местната власт в Столична община и да създава нагласа и ангажираност за активно партньорство с представителите на тези професии и бизнес за изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г.

Партньор на фондацията е Столична библиотека.

Проект “Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“ се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 Организация – Фондация „Каузи“

©2020 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси