Потребление и производство

Ще разберете повече за: отговорното производство отговорното потребление

 • $0.00
 • 0 Lesson(s)

младежкото предприемачество, като механизъм за постигане на Целите за устойчиво развитие

Ще разберете повече за: Добрите примери при реализирането на младежки Start up компании

 • $0.00
 • 0 Lesson(s)

Екологична журналистика и екологични медии

Ще разберете повече за: разпространението и представянето на информация относно тенденции и проблеми, свързани с околната среда.

 • $0.00
 • 0 Lesson(s)

Какво са Целите за устойчиво развитие и защо са важни?

Ще разберете повече за: Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие Седемнайсетте цели и 169 - те подцели

 • $0.00
 • 0 Lesson(s)

Младежко предприемачество и ЦУР

Ще разберете повече за: Устойчивото развитие Устойчиво постигане на ЦУР

 • $0.00
 • 0 Lesson(s)

Въпросник

Въпросникът съдържа 10 въпроса свързани с информацията публикувана в образователните теми.

 • $0.00
 • 0 Lesson(s)

Социално предприемачество

Ще разберете повече за: Социалното предприемачество Социално влияние Решаване на социални проблеми

 • $0.00
 • 0 Lesson(s)

Същност на устойчивото развитие

Разберете повече за: Целите за устойчиво развитие

 • $0.00
 • 0 Lesson(s)

Предприемачество и наука

Ще научните повече за: СТЕМ Преплитането на наука и предприемачески идеи Предприемаческото мислене

 • $0.00
 • 0 Lesson(s)
©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси