Какво са Целите за устойчиво развитие и защо са важни?
Free

Какво са Целите за устойчиво развитие и защо са важни?

  • 00:00:00
(0 Ratings)
Price: Free

Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от всички държави-членки на Организацията на обединените нации през 2015 г., предоставя споделен план за преодоляване на глобалните предизвикателства. Обхваща цялостно въпросите за премахването на бедността, както и икономическото, социалното и екологичното измерение на устойчивото развитие. Дневният ред за устойчиво развитие на света в програмата на ООН до 2030 година включва 17 цели и 169 подцели, които 193 държави приемат да изпълнят, за да превърнат света в по-добро място за живот.

Икономистът Майкъл Грийн, изпълнителният директор на Настоятелството за социално развитие, провежда публична лекция в поредицата от конференции TEDTalks. Тя е едно от най-въздействащите описания на това какво представляват Целите за устойчиво развитие, защо те са важни и по какъв начин въздействат на живота на всеки от нас. Презентациите му в платформата TED са гледани повече от два милиона пъти, а участието му там през 2014 г. е обявено от организаторите като едно от „най-въздействащите“ през съответната година. През 2016 год. влиза в класацията "Power & Influence Top 50“ на NonProfit Times. Лекцията, която изнася е със заглавие „Как бихме могли да направим света по-добър до 2030 година“ и е достъпна ТУК.

Целите за устойчиво развитие поставят пред съвременното общество сериозна и амбициозна програма с глобално измерение, която вече провокира редица въпроси свързани с индивидуалните избори на отделните хора. Целите са всеобхватни, свързани помежду си, ориентирани към мир, благоденствие на хората, опазване на планетата и изграждането на многостранни партньорства за постигането им.

Всеки би могъл да допринесе за постигане на целите за устойчиво развитие, като всеки принос би оказал влияние върху целия свят. Ако младите хора не участват в процеса на постигане на целите, то те самите могат да бъдат неустойчиви в бъдеще. Младите хора са в основата на изпълнението на целите за устойчиво развитие, те определят тяхното бъдеще. Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун, описва целите за устойчиво развитие, като „програма за младежта“, и че настоящото поколение младежи е това, което може да сложи край на бедността и своевременно с това да има шанса да спаси нашата планета.

Целите за устойчиво развитие са фокусирани върху: изкореняване на бедността; премахване на глада; добро здраве и благоденствие; Качествено образование; равенство между половете; чиста вода и канализация; икономически достъпна и чиста енергия; достоен труд и икономически растеж; промишленост, иновации и инфраструктура; намаляване на неравенствата; устойчиви градове и общности; отговорно потребление и производство; действия във връзка с климата; живот под водата; живот на земята; мир, правосъдие и силни институции; партньорства за изпълнение на целите;

Създаден е Фонд за устойчиво развитие, който обединява агенции на ООН, правителства, бизнеси и гражданско общество за взаимопомощ при изпълнението на Програмата за устойчиво развитие до 2030 година. Чрез фонда се подпомага постигането на целите за устойчиво развитие посредством иновативни партньорства в рамките на ООН. Изпълняват се съвместни програми, които са съобразени с индивидуалните национални приоритети на всяка от страните членки. Фондът работи в тясно сътрудничество с университети и академични партньори, за да бъдат подбрани най-добрите практики. Фондът работи и като механизъм за сътрудничество с фокус върху постигането на резултати, които влияят положително на гражданите и институциите поради изградената система на отчетност. Фондът използва редица комуникационни инструменти за активно популяризиране на целите за устойчиво развитие. В тези комуникационни инструменти са включени и кампании за въвличане на популярни личности – готвачи, музиканти и др.

Видео с послания от популярни личности е достъпно – ТУК.

За България Целите за устойчиво развитие също са ангажимент, по който трябва да се работи, макар и да няма отделна структура или администрация, която да отговаря пряко за това. В сайтът на Министерство на външните работи е публикуван „Доброволен национален преглед на целите за устойчиво развитие“ за 2020 година. Прегледът дава информация за извършените действия и приетите политики по отношение на глобалните цели и тяхното постигане.

УНИЦЕФ стартира инициативата „Най-големият урок в света“, който цели популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие. В платформата са публикувани уроци по всички седемнадесет цели за устойчиво развитие, като те са и как да ги постигнем. 

Short Description

Ще разберете повече за: Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие Седемнайсетте цели и 169 - те подцели
0

Average Rating

0% 0 Ratings
©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси