borsa.jpg

 

 

Предприемаческата борса е мястото, където хората с предприемачески идеи могат да срещнат своите потенциални инвеститори. Борсата протича под формата на бързи първи срещи. Начинаещите предприемачи имат 15 минути, за разговор с инвеститор, който предварително е подбран, за да бъде изготвен график. Преди срещите се прави предварителен подбор, за да могат да бъдат разпределени идеите към съответните заинтересовани инвеститори, за да могат срещите да бъдат възможно най-полезни.

Предприемаческата борса в цифри

· 8 издания, от които 2 международни;

· Над 200 участника;

· 12+ инвеститори (финансиращи институции и програми) в издание;

· 10% реализация на участниците-предприемачи.

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси