Новини

Достъпни са създадените отворени геймифицирани образователни ресурси по проект S.I.M.P.L.E.

SIMPLE orizzontaleПроект S.I.M.P.L.E. по програма Еразъм + цели да идентифицира необходимите умения за трансформация на малките и средни предприятия
Проектът проучва добри бизнес практики на национално, европейско и международно ниво и очертава пътят за изграждане на устойчиви бизнес модели на МСП.
В рамките на Дейност 2 (или IO2 – intellectual output) на проекта „Създаване на отворени геймифицирани образователни ресурси“, партньорите по проекта създадоха съвместно:
1. Учебно съдържание. Обучителните екипи на партньорите по проекта, използвайки специални техники за създаването на сценарии, разработиха съдържание за отворени образователни ресурси.
2. Отворени образователни ресурси. Под формата на интерактивни видеа, които съчетават учене и забавление, партньорите по проекта постигнаха максимална ефективност на създадените ресурси (свободно достъпни), които ще бъдат използвани и след края на проекта.
3. Симулационни анимирани образователни игри. Екипите по проекта създадоха образователни игри, които са базирани на интерактивна многоканална интегрирана дидактика. Игрите включват запознаване на обучаемите с отворените образователни ресурси, допълнителните учебни материали и се базират на информация, получена от заинтересованите страни, които са били интервюирани в първа фаза на проекта.
Всички материали по проекта са създадени на български, английски, словенски, италиански и гръцки език.
Достъп до учебните материали може да намерите тук:
 
Simple FIMSimple FIMSimple FIM
©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси