Новини

Достъпни за изтегляне са обучителните методики по финансова и дигитална грамотност, активно гражданство и лидерство

Korica Aktivno Методиките, създадени по проект “Youth For 21 Century – умения на 21 век“, са достъпни за изтегляне и могат да бъдат използвани в обучението на млади хора между 15 и 29 години по темата за уменията на 21 век – финансова и дигитална грамотност, активно гражданство и лидерство. Безплатните ресурси са насочени към учители, представители на граждански организации и други заинтересовани страни.

Методиките съдържат основни насоки към обучители, които да провеждат обучения по темите за финансова грамотност, дигитална грамотност и активно гражданство. Методиките съдържат информация за това какви знания и умения ще получат обучаемите по съответните теми и са насочени към провеждането на присъствени, онлайн и хибридни обучения. В помощ на обучителите са встъпителните ръководства за употреба на ресурсите, които определят принципите на обучение. Всяка методика съдържа по две учебни програми за разглеждана тема. Описани са необходимите ресурси за провеждане на обучения по темите, използваните методи и подготовка.

В методиките са включени практически дейности и упражнения, както и опознавателни дейности и теми за въвеждащи дискусии. Материалите допълват създадените видео ресурси, като дават по-подробни насоки и създават възможност за предварително структуриране на обученията по темите за уменията на 21 век.

  • Методика „Дигитална грамотност“ - Тук
  • Методика „Финансова грамотност“ - Тук
  • Методика „Активно гражданство и лидерство“ – Тук

Образователните ресурси и програми са част от проект "Youth for 21 Century - умения на 21 век", изпълняван с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта от фондация "Каузи".

 

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси