Новини

Проведено бе обучение „Работа в екип“ по проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“

20220215 135329Учениците от 90 СУ участваха в обучения за работа в екип

На 21.10.2022 г., беше проведено обучение на тема работа в екип на ученици от 90 СУ. В него участваха младежи, преминали през пилотната фаза на проект УНИПРЕД, а целта на обучението беше да подготви учениците за провеждането на менторски сесии с техни съученици. По време на обучението учениците се запознаха с основните характеристики на екипа, видовете екипи, принципите на екипно взаимодействие и комуникация, ролите в екипа, управлението на различия и конфликти в рамките на екипа и влиянието на личностните характеристики.

Учениците участваха в дискусия и малки работни групи за поставяне на екипни цели и използването на различията като екипен ресурс. В следващите сесии с учениците ще бъдат проведени практически занимания. Практическите занимания ще включват упражняването на всички усвоени умения по време на проведените обучения.

Обучението беше проведено STEM центъра „раСТЕМ“ на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

logo pr evropaПроект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси