Новини

Информационен видеоклип по проект S.I.M.P.L.E. е достъпен в YouYube на фондация "Каузи"

Партньорите по проект Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment създадоха информационен видеоклип на тема корпоративна социална отговорност, устойчиви и екологични продукти и устойчиво развитие на МСП. Видеото представя устойчивостта в страните Италия, Словения, България, Гърция и Испания.
Видеоклипът е заснет по време на партньорска среща проведена във Венция, Италия и има вградени субтитри на английски език.
Проект S.I.M.P.L.E. (Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment), KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT n° 2020-1-IT01-KA202-008523, в който фондация „Каузи“ е партньор, цели да идентифицира устойчивите пътища, бизнес модели и методологии за измерване на социалното въздействие, които да бъдат ползвани от малки и средни предприятия като добри практики на национално, европейско и международно ниво. 
Проектът е финансиран от програмата Еразъм+. Координатор е италианската организация ISRE, а партньори са Италианската търговска камара в Барселона, PIMEC – каталунска застъпническа организация, която работи за интересите на микро и малки предприятия и самонаети лица, Търговската камара на Словения, Prism Consulting от Италия и Университета за социални и политически науки Panteion в Атина.
 

В рамките на двугодишния се създадоха:Info Video Simple

  • Програма за обучение за устойчивост и корпоративни социални иновации (IO1), която е съобразена с текущите нужди и моментното състояние във всички участващи страни;
  • Интерактивни и игрови (геймифицирани) отворени образователни ресурси (IO2), насърчаващи използването на нови технологии за повишаване на капацитета на организациите чрез включване на игрови методи и създаването на интерактивен игрови образователен ресурс;
  • Разработени методи и инструменти за измерване на соцвиалното въздействие (IO3), стандартизирани методи и инструменти за измерване на социалното въздействие в малки и средни социални предприятия.
Може да научите повече за проект SIMPLE на: https://www.thesimpleproject.eu/
 
Разберете повече за предизвикателствата пред МСП свързани с КСО във видеото - достъпно ТУК.
©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси