Новини

Програма за обучение по устойчивост и социални бизнес иновации  - част от проект SIMPLE

Иновативният  проект SIMPLE, се изпълнява по програма Еразъм + и се фокусира върху възможните пътища за създаване на устойчиви бизнес модели и методологии за измерване на въздействието, които отчитат специфичните характеристики на МСП и възползването от прилаганите добри практики на национално, европейско и международно ниво. Проектът има за цел да идентифицира уменията необходими за установяване на трансформацията на МСП в контекста на прилагането на добри практики за създаване на устойчиви бизнес модели.

Какво ще бъде представено скоро?

 1. Програма за обучение по устойчивост и иновации в социалният бизнес
 2. Интерактивни и геймифицирани отворени образователни ресурси за свободно използване
 3. План за социално въздействие

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИЯ БИЗНЕС

Партниращите си организации създадоха нова обучителна програма, дефинираща методите за преподаване, критериите за избор на обучаеми, методите за оценяване, оценката на резултатите от обучението и постигнатите резултати. Използваните дидактически методи се базират на  нивата на конгнитивност, оперативност и поведение.

Програмата за обучение беше разделена на три под дейности, които включваха провеждането на:

 • Теренен анализ
 • Учебна програма
 • Тестване

ТЕРЕНЕН АНАЛИЗ:

 • • дефиниране на методологията на анализа
 • • проектиране на въпросници и инструменти за управление за фокус групи
 • • идентифициране на експерти и представители на бизнеса, които да бъдат включени във фокус групи
 • • реализиране на фокус групи в териториалния контекст на партньорството (Италия, България, Словения, Испания и Гърция)
 • • национални доклади за резултатите от фокус групите

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Въз основа на резултатите от проучването, експертният екип на партньорските организации разработи нова програма за обучение, дефинирайки включените компетенции по отношение на знания и способности, методики на преподаване и инструменти за оценка на резултатите от обучението.

 • • детайлно проектиране на преподаваните модули
 • • дефиниране на структурата на курса на обучение
 • • дефиниране на прилаганите методики
 • • дефиниране на процеса на оценка и свързаните с него инструменти

ТЕСТВАНЕ

Какво предстои да се случи?

60 работници от Италия, Гърция, Испания, Словения и България ще участват в тестването на разработените материали

Ако желаете да разберете повече за проект SIMPLE, предстоящите дейности и резултати, както и за работата на партньорите  следете фейсбук страницата ни и www.kauzi.org 

ErasmusErasmus SIMPLE

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси