logo_181x90.png

 

Онлайн видео сериите в CSR AdviceBox са активен инструмент за професионално решаване на предизвикателства, свързани с устойчивостта и отговорността на бизнеса.

ЗА CSR ADVICE BOX

Професионалната онлайн поредица CSR AdviceBox дава актуална, ключова и синтезирана информация в областта на устойчивостта и Ви подготвя за предизвикателствата при управление на корпоративната социална отговорност в  бизнеса.
Двадесетте серии съдържат отговори на ключови въпроси от КСО-тематиката (стратегия, съществени теми, основни области, управление на процесите, оценка, докладване, други).
Тяхното съдържание е насочено към представители на висшия мениджмънт и ръководители на процесите: корпоративна социална отговорност, човешки ресурси, околна среда, безопасни и здравословни условия на труд, връзки с инвеститорите, връзки с обществеността, финанси и маркетинг.

Видео библиотека

Корпоративната социална отговорност по време на криза

Колко важна е корпоративната социална отговорност

България излиза на международната КСО Карта

Корпоративна социална отговорност -

Корпоративна социална отговорност - най-новата професия у нас

Brand talks 2019

За CSR AdviceBox

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси