Новини

Отворени образователни ресурси за усвояване на нови умения в помощ на младежите

Обучителните видеа и учебни програми, засягащи уменията на младите през 21 век по темите за финансова и дигитална грамотност и активно гражданство и лидерство, са достъпни за безплатно използване от родители, учители и организации.

Част от проект “Youth for 21 Century“ на фондация „Каузи“ са отворените безплатни образователни ресурси за младежи  – видеа и учебни програми по темите за финансова грамотност, дигитална грамотност и активно гражданство и лидерство.

Безплатните образователни ресурси за младежи – видеа и учебни програми по темите за финансова грамотност, дигитална грамотност и активно гражданство и лидерство – са част от проект “Youth for 21 Century“ на фондация „Каузи“.

Като част от проекта младежи участват в обучения по темите, които се провеждат онлайн, на място и хибридно в градовете София и Сливница и ще продължат до края на септември. Създадените ресурси целят да подпомогнат младите хора преди, по време и след обученията и ще могат да бъдат използвани без ограничение от всички заинтересовани.

Основна цел на проекта е да създаде възможности за младите хора да участват в разнообразни форми на неформално обучение, да им предостави алтернативни възможности да развият своя потенциал и да се справят с реални рискове, произтичащи от липсата на финансова и дигитална грамотност. Проектът ще подпомогне младежите да подобрят качеството си на живот и реализация.

В различните форми на обучение – онлайн, присъствено и хибридно – се използват различни интерактивни методи: лекции, ролеви игри, работа в групи, решаване на казуси и симулации.

 

Обучителните видеа са достъпни тук:

 

Образователните ресурси и програми са част от проект "Youth for 21 Century - умения на 21 век", изпълняван с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта от фондация "Каузи".

 

 

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси