Новини

На 18 и 19 май ще се проведе финална конференция по проект S.I.M.P.L.E в Местре, Италия

На 18 и 19 май ще се проведе финална конференция по иновативен проект S.I.M.P.L.E. - Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment по програма Еразъм+. Проектът цели да идентифицира уменията необходими за трансформация на МСП. Фокус на проекта е поставен върху пътищата за устойчивост, създаването на бизнес модели и методологии за измерване на социалното въздействие отчитащи специфичните характеристики на МСП. Цел на проекта е създаването на модел за идентифициране и прилагане на добри бизнес практики на национално, европейско и международно ниво.

Събитието ще се проведе в централата на водещата организация - ISRE, в Местре, Италия.

Партньорите ще се срещнат, за да обсъдят и представят пред заинтересовани страни последните изпълнени дейности и постигнатите успешни резултати от от проекта.

Проектът, ръководен от ISRE, включва участието на CCIB, CPU, PIMEC, KAUZI, PANTEION, PRISM.

Искате ли да научите повече за проект SIMPLE?
Посетете: www.thesimpleproject.eu

Повече за партньорите на фондация "Кaузи" по проект S.I.M.P.L.E.:

ISREI.S.R.E. Салезиански международен висш институт за образователни изследвания - ИТАЛИЯ
Мисията на I.S.R.E.е да насърчава изучаването, изследването и документирането, ориентирането и експериментирането с образователни и обучителни дейности, като същевременно допринася за културния растеж на територията, включително подкрепяне на социалната солидарност според християнските ценности.
I.S.R.E притежава 3 основни области на работа:
Значими партньорски проекти на местно, национално и международно ниво; Научни изследвания; Обучителни дейности.

 

CamaraТърговска камара Италия– Барселона – ИСПАНИЯ
Италианската търговска камара в Барселона е испанска организация с нестопанска цел на промишлени и търговски предприятия, професионалисти и търговци, които желаят да работят активно за развитието на икономическите отношения в Европа, особено между Италия и Испания.Камарата насърчава и подкрепя различните фази на процеса на интернационализация, като предоставя търговска помощ на испански, европейски и италиански компании чрез своите големи международни мрежи.

 

pimecPIMEC организация на малките и средни компании от Каталуния - ИСПАНИЯ
PIMEC е най-важната работодателска организация, която представлява и подкрепя интересите на микро, малки и средни предприятия (МСП) и самостоятелно заетите лица в Каталуния.PIMEC наброява над 100 000 МСП, като е най-голямата асоциация на МСП в Испания.Участва в 300 съвета на директорите и работни комисии с най-представителните публични администрации и социални агенти.

 

 

 

logo prism 200x100 bwPRISM CONSULTING SRL – ИТАЛИЯ
PRISM Consulting S.r.l.произвежда продукти и предоставя услуги, способни да: повишат ефективността и конкурентоспособността на организациите;стимулират икономическия растеж и растежа на заетостта;подкрепят иновациите, интернационализацията и транснационалното сътрудничество;насърчават развитието на уменията на човешките ресурси;осигуряват лесен достъп до комуникационни и информационни инструменти.

 

cpu gzs logo daljsiЦентър за бизнес обучения към Търговско промишлена камара - СЛОВЕНИЯ
Мисията на Словенската търговско-промишлена камара – Институт за бизнес обучение (CPU) е да предостави на компаниите качествени, съвременни и приложими знания, обогатени с международен опит и примери за добри практики.CPU е обучителен център, който притежава традиция и значителен опит в разработването, организирането и провеждането на професионални и технически семинари, курсове за обучение, семинари, краткосрочни и дългосрочни курсове и други събития, които отговарят на нуждите на техните клиенти.

 

logo greeceУниверситет по социални и политически науки Пантеон - ГЪРЦИЯ
Университетът за социални и политически науки Пантеон (PANTEION) има честта да бъде най-старият университет по социални и политически науки в Гърция, основан през 1927 г., с голям принос за популяризирането и развитието на социалните и политически науки в Гърция.Това е една от водещите академични общности в Гърция, със съответната репутация, особено в областта на конституционното, административното и международното право, международните отношения, икономиката, социологията, политическите науки, психологията и изследванията на медиите.

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси