Новини

Vizualizaciya

04.02.2021 г.

Във връзка с изпълнение на проект договор № BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с водещ партньор Община Полски Тръмбеш, фондация „Каузи“ търси доставчик за осигуряване на зали, техническо оборудване и храноден за срещи, семинари, заключително мероприятие и фотографска изложба по проекта

Краен срок за подаване на офертите: 18.02.2021 г., Час:17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена

 Подробности относно изискуемите документи можете да намерите тук.

1. Декларация

2. Договор осигуряване на зали, техническо оборудване и храноден за срещи, семинари, заключително мероприятие и фотографска изложба

3. Искане за оферта осигуряване на зали, техническо оборудване и храноден за срещи, семинари, заключително мероприятие и фотографска изложба

4. Образец на оферта

 

173130367 198433905163326 2814221998442015173 nПовишаването на осведомеността относно целите за устойчиво развитие, които са инициатива за справяне с екологични, икономически и социални проблеми, както и идентифицирането на причините за съществуващите проблеми в региона ще са база за създаването на възможни решения са в основата на проекта Sustainable Global Objectives Applied by Local Youths (GOAL), по който фондация „Каузи“ е партньор.

Проектът е съфинансиран от ЕС по програма Interreg-IPA CBC България – Сърбия с водещата организация „Proactive“.

Повече за партньорите:

 • Организация „Proactive” от град Ниш, Сърбия, притежава над 10-годишен опит в работата с младежи.
 • Организация „Timok Youth Center“ от град Зайчар, Сърбия, работи по въпросите за младежките политики, развитието и подкрепата на младежки инициативи. Организацията е един от учредителите на Национален младежки съвет в Сърбия.
 • Сдружение „Активно общество“ от град Видин, България. Сдружението работи с младежи и управлява Младежки информационно-консултантски център.

Фондация „Каузи“ припознава Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН, като споделен обществен ред за развитие и активно работи за постигането им. Фондацията работи по следните цели:


 • Цел 1. Изкореняване на бедността
 • Цел 4. Качествено образование
 • Цел 5. Равенство между половете
 • Цел 8. Осигуряване на работа и икономически растеж
 • Цел 10. Намаляване на неравенствата
 • Цел 17. Партньорства за целите

Основни теми на работата на фондацията са свързани с младежкото и социално предприемачество, интеграцията и овластяването на хора в риск и насърчаването на корпоративната социална отговорност.

Фондацията е член на „Глобалния договор на ООН“ и публикува работата си по Целите за устойчиво развитие регулярно.

В рамките на изпълнение на проекта ще бъдат създадени:

 • Общност от партньори (организации, НПО и индивидуални участници), които ще промотират в обществото отговорното потребление, здравословния начин на живот и екологията.
 • Двуезичен Уеб портал
 • Интерактивни събития за младежи, семинари и срещи
 • Провеждане на „Глобални игри за устойчивост“ по темата за Глобалните цели за устойчиво развитие

Vizualizaciya

 15.02.2021 година

Във връзка с изпълнение на проект договор № BG05M9OP001-2.018-0029/BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 с наименование "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш", по дейност 3, дейност 4 и дейност 5 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с водещ партньор Община Полски Тръмбеш.

По Компонент 1, по дейности 3, 4 и 5 фондация „Каузи“ обявява 2 броя работни места.

Необходими документи:

 1. Образец на заявление
 2. CV (автобиография) Europass формат
 3. Доказателства за образование и опит

Краен срок за подаване на документите по всички позиции: 23.02.2021 година

 

 

 

 

 

hands making equipment minПозиция на 24 граждански организации във връзка с разследването на bTV как се управлява една платформа за набиране на дарения

Изнесените в медиите факти за управлението на една дарителска платформа справедливо предизвикаха скандал и напрежение, защото при дарителството най-важно и най-крехко е доверието. Работата в тази сфера изисква морал, професионализъм, отдаденост и енергия, а дарителската култура се изгражда и възпитава с години.

Като организации, които работят за развитие на дарителството и гражданското общество в България, смятаме, че причините за подобни скандали трябва да се коментират открито и честно.

Как се стигна дотук, че вместо да вдъхновява, дарителска платформа е повод за възмущение?

Прочетете цялата статия ТУК 

Profesiite

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

Викторината „Професията – нужна и полезна“ ще включва провеждането на презентация по темата, участниците ще имат възможност да се запознаят с различните видове професии.

Всички присъстващи ще могат да разкажат повече за себе си, родителите ще могат да разкажат интересни факти за своите професии, а учениците да разкажат за мечтите си и какви биха искали да бъдат.

Събитието ще включва различни игри за участниците, които имат познавателен характер. В играта „Познай професията“ ще бъдат представени различните професии и свързаните с тях пособия за извършване на работните дейности.

Участниците ще могат да решават кръстословици съставени по темата за професиите, като бъдат разделени на отбори. Играта „Асоциации“ ще предостави възможност за изява на актьорските възможности на участниците. Всеки от присъстващите ще трябва да представи на останалите професия, но само чрез жестове.

Sport

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

 

Участниците в спортните състезания ще могат да се включат в редица щафетни игри:

„Търкаляне на баскетболна топка между конуси“

„Дрибъл с баскетболна топка“

„Дрибъл с баскетболна топка между конуси“

„Водене на футболна топка между конуси“

„Скачане с чували“

Събитието ще бъде съпроводено с провеждането на разговори с децата и родителите за предстоящите родителски срещи, както и ролята, която имат родителите и децата.

Щафетните игри са игрите с  голямо функционално натоварване. При участието на децата в подобен тип игри ще направят възможно изграждането на емоционални и приятелски връзки между участващите ученици. Игрите са съобразени с възрастта на участниците и имат комплексно влияние върху кондиционните способности на учениците.

Постоянно променящите се ситуации при игрите с топка и тези със спортно-подготвителен характер осигуряват възможност за въздействие върху бързината на реакцията, а времетраенето при повечето от тях – върху общата издръжливост на децата.

LideriВ Европейската седмица на фондациите и дарителите, мултимедиината информационна програма на фондация "Каузи" - CSR AdviceBox организира  „Онлайн дискусия за лидери от гражданския сектор“. Дискусията бе проведена на  2 октомври 2020 година, а гости в дискусията бяха Елица Баракова, Илина Мутафчиева, Георги Богданов и Симеон Василев. Модератор на събитието бе Жюстин Томс.

Участие в онлайн дискусията взеха над 30 участника - представители на граждански организации и представители на бизнеса.

Онлайн събитието предостави възможност за обсъждане на редица теми засягащи в какво се изразява лидерството и какво е да си лидер в гражданския секткусията обсъдиха нуждата от изграждане на мостове между организациите и обществото, изтъкнаха нуждата от проявяване на честност и търпение за една обща кауза, бе откроена нуждата от това да има подкрепа между устатниците в лицето на отделните личности, но и като съмишленици.

Прочетете цялата статия ТУК 

Publikaciya sait na godinataМикрофондът b4b HUB, който е съвместна инициатива на фондация „Каузи“ и фондация „Генерация“, кандидатства със своя сайт в конкурсът „Сайт на годината“ . Категорията, в която е включена кандидатурата е „Сайт на кауза“, в същата категория са кандидатствали още петнадесет  кандидата.

Каузата на инициативата “b4b HUB” /“От бизнеса за бизнеса“/, цели подпомагането на стартиращи предприемачи от момента на стартиране на бизнеса им до края на първата година. b4b Hub е платформа, в която социално отговорни компании подпомагат начинаещи предприемачи чрез стоки и услуги.

Пилотната фаза на програмата стартира в края на 2019 година и бе насочена към жени - предприемачи от Северозападна България, инициативата е подкрепена от Българския фонд за жените. Моделът на b4b HUB е иновативен и за първи път се прилага в България.

Прочетете цялата статия ТУК  
©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси