Новини

Търсят се млади експерти, които да помагат на бизнеса

 име

 

 

 

16.10.2019 г. Гр. Своге   

Младежи с опит, образование или интереси в областта на креативните индустрии ще търсят решения на бизнес проблеми на малки фирми от Своге. Инициативата е част от проект, който цели творческият потенциал и ентусиазма на младежите да бъде съчетан с обучение по предприемачество. В последствие с помощта на опитни ментори от България и Сърбия младежите ще предлагат ефективни решения за развитие на марката, на бизнес модела, за търсене на нови пазари на фирми в града. Младежите ще се обучават заедно със свои колеги от Сърбия и след това ще участват в интензивна програма за обмен на опит. Обучителната програма започва в средата на ноември и ще продължи до пролетта. 

„Обученията и работата с фирми от България и Сърбия ще даде възможност на младите хора – основно ученици от СУ „Иван Вазов“, да усвоят практични умения, да излязат извън формалната среда на училището и да контактуват с връстници и по-опитни наставници“, подчерта по време на пресконференция г-жа Нина Копринджийска, заместник-кмет на Община Своге. Допълнително по време дейностите младежите ще развият умения за междукултурно общуване и работа в екип“, допълни тя. 

Инициативата е част от проект „Креативна каравана“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество. Целта му е младите хора да се насочат към предприемачеството като път за справяне с множество социални проблеми, както и да се усвои максимално потенциала на региона за развитие на бизнеса. Като основни резултати се очаква в края на проекта младите хора да са повишили капацитета си в областта на предприемачеството, а компаниите – да са получили ефективни решения, бизнес или маркетингови планове, нова корпоративна идентичност или друг продукт, който да повиши конкурентоспособността им.

За партньорите: 

Икономически факултет в Ниш

Факултетът е част от Нишкия университет и съчетава образователна, научна и изследователска работа. Институцията непрекъснато подобрява програмите си като цели да покрива най-високи европейски стандарти. Факултетът е водещ партньор по проекта. 

www.eknfak.ni.ac.rs

Средно училище "Иван Вазов" – Своге

В училището се обучават над 600 деца с различни профили, вкл. технологии и икономика. Особен акцент в образователния процес се поставя върху изучаването на чужди езици – английски и немски. С участието като партньор училището дава възможност на свои ученици да участват в международна образователна и практическа програма. 

www.sou-svoge.com

Млади амбасадориМлади амбасадори

Младежка организация, която работи за повишаване на капацитета на младите хора чрез мултисекторни програми, които развиват индивидуалните им способности с идеята да са активни и допринасящи граждани в бъдеще. Организацията вече е провела пилотна фаза на Креативната каравана, в която млади хора помагат на предприемачи от уязвими групи с изработка на лого, страница или корпоративна идентичност. 

www.ambasador.rs 

Фондация „Каузи“

Една от водещите организации в България в областта на младежкото предприемачество. Организатор на Младежка предприемаческа борса от 2010 година. Експертите на фондацията са обучили, консултирали и подпомогнали десетки бизнес планове на начинаещи предприемачи. Участва в проекта с експертиза в областта на подкрепата за стартиращ бизнес и с комуникационни дейности.

www.kauzi.org

72737549 443810136242584 2023838544639819776 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка: Пресконференция за обявяване на поканата за младежи

©2020 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси