Новини

В света на бизнеса КСО е норма на поведение

 

Зелените и социалните теми са водещи на глобалната сцена, но според фирмите ще имат ограничено въздействие върху българския частен сектор в следващите 12 месеца. Глобалните цели на ООН и Европейската зелена сделка са разпознаваеми за почти половината участници в изследването, а 58% считат, че чрез устойчивото финансиране инвеститорите влияят директно върху тяхното планиране и бъдещо развитие.

„Корпоративната социална отговорност се превърна в утвърдена норма на поведение за големия бизнес в страната“, сподели д-р Марина Стефанова, ръководител на изследователския екип. Големите работодатели отчитат добавената стойност на КСО за набирането, мотивирането и запазването на техните служители, както и подобряване на цялостната репутация. Бизнес лидерите са важен елемент от предстоящото икономическо възстановяване на тези компании и от тях се очаква не само да работят за повишаване издръжливостта им по време на кризи, но и да свържат основния бизнес с положителното им въздействие върху обществото и околната среда. „Трябват ни устойчиви лидери, които да вдъхновяват и ангажират другите да възприемат по-устойчиво поведение“, допълва тя. 

Проучването включва още информация за:

  • Степента на устойчивост и издръжливост на българските предприятия по време на криза;
  • Готовността на бизнеса за внедряване и изпълнение на новите политики в областта на КСО;
  • Интервюта с водещи експерти в областта на КСО;
  • Профил на КСО специалиста;
  • Тематични добри фирмени практики.

Основните изводи можете да видите в специално кратко видео.

Пълното проучване и представените добри практики са достъпни тук.

Онлайн представянето на резултатите e достъпно в You Tube канала на CSR Advice Box.

Slide 1

Slide 2

©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси